​​

Aktuelt i Brugerrådet

Disse emner og ideer optaget og arbejder Brugerrådet med lige nu.

Sådan arbejder vi med strategi sammen

Bornholms Hospital følger Region H’s overordnede strategi, men den skal støttes af en lokal strategi også. Både ledere og medarbejdere er med i arbejdet, ligesom Brugerrådet også bliver involveret i arbejdet med at udvikle hospitalet. 


Det Ny Brugerråd

I slutningen af 2020 blev det nye Brugerråde sammensat efter ansøgningsfristen for at deltage løb ud. Du kan orientere dig om hvem, der er med og hvilke mærkesager, de repræsenterer her på sitet.

Grundet Covid-situationen har der desværre været nedsat mødekrekvens det seneste år.


Redaktør