Aktuelt i Brugerrådet

Disse emner og ideer optaget og arbejder Brugerrådet med lige nu.

Sådan arbejder vi med strategi sammen

Bornholms Hospital følger Region H’s overordnede strategi, men den skal støttes af en lokal strategi også. 

Arbejdet med den lokale strategi er i gang, og både ledere og medarbejdere er i vid udstrækning med i arbejdet. Senere bliver også Brugerrådet involveret i arbejdet med den nye, lokale strategi. 

Målet er at lave en strategi for Bornholms Hospital, som er både genkendelig og brugbar for hele hospitalet. 

Arbejdet med Esther fortsætter


1 million kroner. Det har hospitalet fået til at fortsætte arbejdet med indsatsen ”Hvad er bedst for Esther”. 

Det er projektleder Tove Kofoed, der står i spidsen for arbejdet, der skal udvikle og afprøve en ny model, hvor patienterne er tæt inddraget. 

Derfor har Tove to repræsentanter fra Brugerrådet til at deltage i projektet. 

Det kom der ud af mødet med Bornholmslinjen


Brugerrådet og Bornholmslinje har holdt møde om patienternes opleverser og ønsker, når de skal sejle til behandling ovre. På mødet blev der enighed om: 

  • Området bag ved passagerlandgangen bliver afskærmet med et gardin til patienter. Området ligger tæt på elevatoren. 
  • Det eksisterende område for patienter midt i skibet bliver udvidet, og afmærkningen bliver tydeligere. 
  • Hvis det kan lade sig gøre af hensyn til lastningen, så bliver Rute 700 parkeret tættere på elevatoren.
  • På grund af sikkerhed må patienter fortsat ikke opholde sig i bussen under overfarten.  

Du kan læse mere her

Hvis du vil se hele referatet fra det seneste møde eller et af de tidligere referater, kan du finde dem ved at klikke på linket ude i højre side. 
Redaktør