Brug dit Brugerråd på Bornholms Hospital

​Brugerrådet arbejder sammen med hospitalet for at skaffe de rammer, der er bedst for patienter og pårørende.  Samarbejdet er vigtigt, så brugerne bliver godt inddraget i forhold til udviklingen af fremtidens Bornholms Hospital. 

På disse sider kan du læse mere om, hvad Brugerrådet arbejder med. Du kan også se, hvordan du skal kontakte rådet, hvis du har en idé eller et emne, som Brugerrådet skal tage op.