Om Brugerrådet

​Rådet arbejder på at gøre patienter og pårørende til en aktiv del af hospitalets udvikling. 

Derfor er samarbejdet vigtigt

Hospitalet vil inddrage flere bornholmere i udviklingen af hospitalet. Det gør vi blandt andet via arbejdet i Brugerrådet. Men vi spørger også hele tiden os selv: Hvad er vigtigst for patienten? 

På den måde forsøger Bornholms Hospital at bruge ressourcerne rigtigt, til det der giver mest mening for patienten. 

Det laver Brugerrådet

  • De kommer med ideer til, hvordan vi kan lave et mere sammenhængende forløb for patienten.
  • De fortæller om deres egne oplevelser, og det gør hospitalet klogere på, hvordan vi kan gøre det bedre i det daglige arbejde.
  • De fortæller, hvordan de oplever service og god information. 
  • De rådgiver og sparrer med hospitalets fagpersonale om emner, der er særligt relevante for patienter og pårørende. 


Redaktør