Om Brugerrådet

​Rådet arbejder på at gøre patienter og pårørende til en aktiv del af hospitalets udvikling. 

Brugerrådet på Bornholms Hospital er et dialogforum, hvor patienter, pårørende og medarbejdere mødes med det formål at skabe et bredere grundlag for beslutninger og løsninger i forhold til hospitalets aktiviteter og organisering. Brugerrådet kan dermed bidrage til at nuancere og kvalificere de beslutninger, der træffes om organiseringen og udviklingen af hospitalets ydelser. Samarbejdet i brugerrådet skal også inspirere til nye tiltag, som gør det bedre at være bruger af hospitalet. Brugerrådet har dermed en rådgivende funktion for hospitalet.

Vision

Brugerrådet skal være et rummeligt og fordomsfrit forum, hvor der er plads til forskellighed og konstruktiv dialog med Esthers bedste som sigte. Bornholms Hospital forventer at brugerrådet:
  • Samarbejder ligeværdigt og tillidsfuldt og rådgiver hospitalet i brugerrelaterede spørgsmål.
  • Belyser og perspektiverer temaer og spørgsmål på møderne på baggrund af et patient- og pårørende perspektiv.
  • Bidrager med inspiration til nye patientorienterede projekter, relevante idéer og tiltag til gavn for patienter og pårørende.Redaktør