Præsentation af Brugerrådet

​Her kan du møde medlemmerne af hospitalets Brugerråd og læse lidt om, hvorfor de har valgt at være aktive i Brugerrådet.​​

Morten Østergaard - Formand for Brugerrådet
"Jeg står glad op hver dag og ønsker at gøre en forskel med at udvikle det offentlige sygehusvæsen. Oprindeligt er jeg uddannet fysioterapeut, men har også en MBA og en kandidat i offentlig administration og voksenpædagogik.
Hospitalet er til for borgerne. Som formand for Brugerrådet er det mit mål, at udviklingen af hospitalet sker ved at inddrage borgere, patienter, pårørende og medarbejderes mange forskellige perspektiver."Robert Wilbrandt - Borger​
"Min baggrund for at deltage i Brugerrådet er dels et akut og aktuelt sygdomsforløb med indlæggelse på både Rigshospital og Bornholms Hospital, og dels tidligere erfaringer med sygdoms- og operationsforløb.
 Som pensioneret forsker og gymnasielærer i naturvidenskab håber jeg derudover at kunne bidrage med analytisk og strategisk tankegang i forhold til en kontinuerlig forbedring af den oplevelse som både patienter og pårørende har i kontakt med Bornholms Hospital og sundhedsvæsenet."


Betina Holmes  - Borger
"Jeg har selv en psykisk diagnose, og ved hvilke udfordringer der kan være, når man som patient kommer ind på Bornholms Hospital. Som medlem af Brugerrådet vil jeg være med til at lave en forbedring for de psykisk sårbare og misbrugere på Bornholm."


​​​​​Rie Andersen  - Borger
​​​"Jeg har arbejdet som økonoma i kommunen og er nu på seniorpension efter en del store operationer med nyt knæ, hofte og en større rygoperation. Jeg vil gerne være med til at sikre bedre koordination mellem afdelinger og almen praksis, at sikre værdig behandling af de ældre og optimal ernæring af patienter. Og så synes jeg, det er vigtigt at bornholmske patienter stilles ligeværdigt sammenlignet med det øvrige land. På trods af vores isolerede placering."Tommy Skotte Corlin - Borger
"Med 3 forskellige handicaps har jeg godt kendskab til hospitalerne i regionen. Det vil jeg brug til at præge udviklingen på hospitalerne. Som kørestolsbruger lægger jeg mærke til tilgængeligheden. Det er ikke altid lige let at komme rundt. Den gode kommunikation med sundhedspersonalet betyder også alt for, om man føler sig godt oplyst. Det er uanset om jeg kommer som patient eller med familien som pårørende. Når personalet fortæller klart, hvad der skal ske i en undersøgelse og hvorfor, føler man sig ikke usikker."


​Lærke Borup Carstensen  - Afdelingssygeplejerske, Sengeafsnit 2
"Min interesse for ledelse i en offentlig, sundhedsfaglig kontekst har ført mig til min position som afdelingssygeplejerske for medicinsk sengeafsnit.
Vores patienter skal have en god oplevelse. ”Esthers bedste” skal guide os og være omdrejningspunktet for vores handlinger. Derfor ser jeg frem til samarbejdet med brugerrepræsentanterne i Brugerrådet."
Rikke Mortensen - Sygeplejerske på Akutmodtagelsen
"Som Esther-ambassadør på BOH er Brugerrådet et oplagt forum at høre "Esther" om oplevelser i forbindelse med indlæggelser, operationer, ambulante besøg, parkeringsforhold m.m. På den måde kan vi sammen undres og reflektere m.h.p. forandringer og nye tiltag, og sammen forankre arbejdet med "Hvad er bedst for Esther". 


Redaktør