Præsentation af Brugerrådet

​Her kan du møde medlemmerne af hospitalets Brugerråd og læse lidt om, hvorfor de har valgt at være aktive i Brugerrådet.​​

Toby Aagreen - pensioneret lægesekretær
​​Toby Aagreen - pensioneret lægesekretær
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg med min erfaring fra sygehusvæsnet gerne vil være med til at optimere de rammer der gør, at patienter og pårørende føler sig ventet, velkommen og respekteret".

Marianne Frølich - økonomifuldmægtig​
Marianne Frølich - økonomifuldmægtig
"Jeg er aktiv i Brugerrådet for at gøre en forskel for patienter og pårørende og komme med input fra brugernes perspektiv. For mig er det vigtigt at se på, hvad der giver værdi for den enkelte patient og indgå i en konstruktiv dialog med hospitalet. Desuden er jeg meget interesseret i arbejdet med patientinddragelse og samarbejdet på tværs af sektorer og mellem hospitalsvæsnet, de praktiserende læger og kommunen. Bornholms Hospitals status som udviklingshospital og arbejdet med at styre efter det der skaber værdi for patienten har givet et godt afsæt for det videre arbejde".

Jørn-Ole Kristoffersen - teknisk servicemedarbejder​

​​​​​Jørn-Ole Kristoffersen - teknisk servicemedarbejder​ 
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg har været ramt af blodprop og har type 2 diabetes. Jeg har af den grund været en del af hospitalsvæsnet og er det fortsat. Jeg har stor lyst til at hjælpe og til at påvirke hospitalets udvikling i en positiv retning, og vil gerne være talerør for mine medborgere på Bornholm".

Bent Larsen - kvalitets- og miljøchef

​​​​​Bent Larsen - kvalitets- og miljøchef
​​​"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg kan bidrage med mine erfaringer i sundhedsvæsnet. Jeg har selv  gennemgået sygdomsforløb på Bornholms Hospital og Rigshospitalet. Derudover har jeg oplevet sundhedsvæsnet i forbindelse med min svigermors kræftsygdom. Her har jeg fulgt hele forløbet fra tiden, hvor kræften blev konstateret, efterfølgende overgang til døgnplejen sluttende med, at vi tog min hende hjem til os indtil hendes​ død.​


Jette Juul Nielsen - pensioneret lærer
Jette Juul Nielsen - pensioneret lærer
"Jeg er borgernes stemme på hospitalet. Jeg er med til at sikre patient og pårørendes perspektiv. Jeg er i dialog med sundhedspersonalet, kan udfordre praksis og stille kritiske spørgsmål. Jeg kan give personalet forståelse for, hvad der er af værdi for patienten, og til at se MENNESKET bag patienten".Hans Henrik Reinewald - pensioneret ejendomsmægler
​Hans Henrik Reinewald - pensioneret ejendomsmægler
”Jeg sidder i Brugerrådet fordi, jeg gerne vil varetage brugernes interesser i hele behandlingsforløbet. Det gælder også rejser og ophold både lokalt og regionalt. Jeg vil arbejde for, at brugernes ønsker og forslag bliver viderebragt og diskuteret. Det er vigtigt, at brugerne bliver hørt, hvis vi skal bevare og udbygge et brugervenligt Bornholms Hospital, hvor alle føler sig velkomne, og kan gå derfra med en god oplevelse”. 
Dekoration
​Annette E. Skov - pensioneret fra sundhedssektoren
"Som pensioneret fra sundhedssektoren, og medinddraget i adskellige sygeforløb hos pårørende og venner, interesserer det mig at følge med på "begge sider" af Bornholms Hospital. Jeg vil gerne være med til at forsøge at opnå det meste og bedst mulige sygedomsforløb for alle parter". 

Kaj Westh - pensioneret landmand ​​Kaj Westh - pensioneret landmand
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg har været patient i en årrække - på flere af landets hospitaler. Jeg håber med min deltagelse at kunne bidrage til optimale forhold for patienter og pårørende og fremme den gensidige respekt mellem patient og sundhedspersonale.
Da jeg har en lang livserfaring og deltaget i meget bestyrelsesarbejde, bl.a. i interesseorganisationer, falder det mig naturligt at være med i Brugerrådet."


Sundhedsfaglige medlemmer af Brugerrådet


​​​​
Anne-Grethe Striboll Kaas-Claesson - afdelingssygeplejerske​
Anne-Grethe Striboll Kaas-Claesson - afdelingssygeplejerske​ på hospitalet
"Jeg deltager i hospitalets Brugerråd, fordi jeg finder det inspirerende at sidde sammen med brugere af hospitalet og have en dialog om forskellige emner og problemstillinger. Brugerne har altid andre erfaringer og perspektiver end os sundhedsprofessionelle. Sammen kan vi forbedre arbejdsgange og rutiner - til glæde for såvel brugere som personale".
Annemarie Hellebek - Hospitalsdirektør
Annemarie Hellebek - Hospitalsdirektør

Curt Sten - Centerleder i Prøvetagning - Laboratorie
Curt Sten - Centerleder i Prøvetagning - Laboratorie
"Jeg er leder af Diagnostisk Enhed, og har tidligere siddet i Brugerrådet. Vores servicefunktion er vigtig i forhold til de informationer, de kliniske afdelinger skal have om patienterne. Derfor ser jeg frem til at arbejde tæt sammen med Brugerrådet, så vi kan optimere og effektivere vores ydelser på det radiologiske område og i forhold til arbejdet i laboratorierne". 
Ditte Nielsen - overlæge
Ditte Nielsen - overlæge​ på hospitalet
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg synes, at patienter og pårørende har gode input til, hvordan de forskellige arbejdsgange på hospitalet kan ændres til det bedre. Jeg synes, at det er spændende at høre hvordan hospitalet opleves af patienterne."

​​
Tove Beck Kofoed - Projektkoordinator


Tove Beck Kofoed - Projektkoordinator


Louise Walbom - Sekretær

Louise Walbom - Sekretær

Redaktør