Præsentation af Brugerrådet

​Her kan du møde medlemmerne af hospitalets Brugerråd og læse lidt om, hvorfor de har valgt at være aktive i Brugerrådet.​​

 

​​​Kontakt Brugerrådet

Du kan kontakte Brugerrådet her >>>​​Toby Aagreen - Pensioneret lægesekretær:
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg med min erfaring fra sygehusvæsnet gerne vil være med til at optimere de rammer der gør, at patienter og pårørende føler sig ventet, velkommen og respekteret".


​​​​​Jørn-Ole Kristoffersen - Teknisk servicemedarbejder​ 
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg har været ramt af blodprop og har type 2 diabetes. Jeg har af den grund været en del af hospitalsvæsnet og er det fortsat. Jeg har stor lyst til at hjælpe og til at påvirke hospitalets udvikling i en positiv retning, og vil gerne være talerør for mine medborgere på Bornholm".

​​​​​Bent larsen - Kvalitets- og miljøchef
​​​"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg kan bidrage med mine erfaringer i sundhedsvæsnet. Jeg har selv  gennemgået sygdomsforløb på Bornholms Hospital og Rigshospitalet. Derudover har jeg oplevet sundhedsvæsnet i forbindelse med min svigermors kræftsygdom. Her har jeg fulgt hele forløbet fra tiden, hvor kræften blev konstateret, efterfølgende overgang til døgnplejen sluttende med, at vi tog min hende hjem til os indtil hendes​ død.​


Jette Juul Nielsen - pensioneret lærer
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg har erfaring som patient og pårørende. Erfaringerne kan jeg bruge til at fortælle , hvordan jeg har oplevet situationer og forløb set fra MIN side. 
Jeg vil gerne være med til at ændre uhensigtsmæssigheder i forhold til patienter og pårørende".

Jørn Sonne - revisor​​​
Min historie er, at jeg har været iennem et langt hospitalsophold på fire måneder. I dag er jeg næsten rask og i fleksjob.
Bornholms Hospital er en af Bornholms største arbejdspladser og en meget vigtig del af det bornholmske samfund. Med min erfaring fra det private erhvervsliv og mit lange ophold på hospitalet, tror jeg, at jeg kan være med til, at hospitalet forbliver en vigtig del af vores samfund.​

​​Kaj Westh - pensioneret landmand
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg har været patient i en årrække - på flere af landets hospitaler. Jeg håber med min deltagelse at kunne bidrage til optimale forhold for patienter og pårørende og fremme den gensidige respekt mellem patient og sundhedspersonale.
Da jeg har en lang livserfaring og deltaget i meget bestyrelsesarbejde, bl.a. i interesseorganisationer, falder det mig naturligt at være med i Brugerrådet."


​Professionelle medlemmer af brugerrådet​ ​
Niels Reichstein Larsen, Hospitalsdirektør
"​
Ordentlig, anerkendende og nysgerrig dialog mellem borgere, patienter og medarbejdere er en forudsætning for at gøre pleje og behandling endnu bedre på Bornholms Hospital.

 
Brugerrådet er vores mulighed for at mødes og udveksle synspunkter, derfor deltager jeg."​


Anne-Grethe Striboll Kaas-Claesson - afdelingssygeplejerske​ på hospitalet


​​​​Anders Kalf-Hansen - Enhedschef for Kvalitet og Uddannelse
"Jeg sidder i Brugerrrådet, fordi jeg synes brugerne er de vigtigste samarbejdspartnere i forhold til at skabe værdi for brugerne i hverdagen.
Jeg bliver klogere på brugernes forventninger ved at høre deres fortællinger. Brugerrådet skaber rammen for dialog og samarbejde, med brugernes stemme på dagsordenen. Ledelse af uddannelse, kvalitet og patientsikkerhed har særlig værdi for brugerne og brugerrådet inspirerer og motiverer til forbedringer i organisationen. Jeg kan viderebringe brugernes ideer, holdninger og erfaringer i andre sammenhænge på tværs af hospitalet og generelt.​"


​​Ditte Nielsen - overlæge​ på hospitalet
"Jeg sidder i Brugerrådet, fordi jeg synes, at patienter og pårørende har gode input til, hvordan de forskellige arbejdsgange på hospitalet kan ændres til det bedre. Jeg synes, at det er spændende at høre hvordan hospitalet opleves af patienterne."


 


 


​​Henrik Buch Nielsen - Enhedschef for Ventet og Velkommen


Redaktør