​​

De bornholmske patienter tilfredse med hospitalet

​Over 90 procent af patienterne er godt tilfredse med plejen og behandlingen på Bornholms Hospital og endnu flere synes personalet er venligt og imøde-kommende. Det er hovedresultatet af den årlige undersøgelse af de bornholmske patienters tilfredshed

​1620 patienter på Bornholms Hospital er i sensommeren og efteråret 2014 blevet spurgt om en række forhold i forbindelse med deres besøg på hospitalet. Hvordan oplevede patienterne behandlingen, plejen, informationerne fra læger og sygeple-jersker og var personalet venligt og imødekommende? 

Hospitalet opnår generelt positive resultater i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP 2014), som man kan læse i den rapport, som Danske Regioner offentliggør tirsdag den 21. april 2015. 

Langt størstedelen af patienterne har samlet set har haft en positiv oplevelse, når de har været på hospitalet enten som planlagt indlagt patient, akut indlagt patient eller ambulant patient. I alle tre patientgrupper oplever ni ud af ti patienter, at det personale, de mødte, var venligt og imødekommende. Der er næsten tilsvarende høje tal for patienternes tilfredshed med plejen og behandlingen.    

​Ambulante patienter mest tilfredse

De ambulante patienter på Bornholm er mest positive, og her synes 96 procent af patienterne, at personalet er venligt og imødekommende. Akut indlagte patienter og planlagt indlagte patienter følger dog pænt trop med 90 procent.

De ambulante patienter er også mest tilfredse med plejen og behandlingen. Her er procentsatsen helt oppe på 91, mens 88 procent af de planlagte indlagte patienter er tilfredse med plejen og behandlingen. 86 procent af de akut indlagte patienter er tilfredse med plejen og 84 procent tilfredse med behandlingen.  

​Stor fornøjelse

”Det er en stor fornøjelse at læse de pæne resultater, Bornholms Hospital opnår i undersøgelsen. Jeg er specielt glad for, at størstedelen af patienterne oplever, at vores medarbejdere er venlige og imødekommende. Det er godt klaret og viser et mentalt overskud i en ellers travl hverdag. Lige så vigtigt er det naturligvis, at mange patienter er tilfredse med behandlingen og plejen. Her er det jo vores fag-lige kompetencer, der bliver målt. Så stor tak og ros til vores personale for deres flotte indsats”, siger hospitalsdirektør Kurt Espersen.     

​Plads til forbedringer

Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer. Hver femte ambu-lante patient og 40 procent af de indlagte patienter mener ikke, de er blevet infor-meret ordentlig om virkninger og bivirkninger ved ny medicin. Også spørgsmålene om patienternes egen erfaring med deres sygdom og deres mulighed for at deltage i beslutningen om behandlingen sammen med deres pårørende viser, at der fortsat er et stykke vej med at inddrage patienter og pårørende i behandlingen. 

​Brugerråd og sundhedsseminar

Oprettelsen af et brugerråd ved årsskiftet og det store tværfaglige og tværgående sundhedsseminar med temaet ”Patienten situation styrer forløbet” er begge gode eksempler på, at hospitalet arbejder målrettet på at involvere patienter og pårøren-de. Eksempelvis havde en repræsentant fra Brugerrådet et indlæg på en workshop under sundhedsseminaret.

​Pæne tal sammenlignet med resten af landet

Sammenlignet med de øvrige hospitaler i Danmark ligger Bornholms Hospital pænt. Hospitalet ligger på landsgennemsnittet på langt de fleste spørgsmål og over landsgennemsnittet på seks spørgsmål og under landsgennemsnittet på fire spørgsmål. Det er især de akut indlagte patienter, der er trækker Bornholms Hos-pital op over landsgennemsnittet.   

Redaktør