​​

Konference den 25. april 2018 - Hvordan styrer vi efter det, der giver værdi?

​På konferencen blev der sat fokus på de foreløbige erfaringer og resultater fra Udviklingshospital Bornholms arbejde med kulturforandring, som et redskab til at skabe værdi i sundhedsvæsenet.

Udviklingshospital Bornholm var vært for en konference den 25. april 2018 kl. 9 - 16:30 på hotel Green Solution House i Rønne(Se mere om Green Solution House her), der med udgangspunkt i hospitalets projekt med værdibaseret styring og patientinddragelse satte fokus på, hvad et nyt styringsparadigme betyder for:

  • Kulturen, ledelsen og medarbejderne.
  • Patienterne.
  • Det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. 

På konferencen blev sløret løftet for de foreløbige erfaringer og resultater med Udviklingshospital Bornholms arbejde med kulturforandring, som et redskab til at skabe værdi i sundhedsvæsenet – og var der inspirerende oplæg fra både Storbritannien og Sverige om værdibaseret styring i sundhedsvæsenet.
Redaktør