Konference den 25. april 2018 - Hvordan styrer vi efter det, der giver værdi?

Konferencen satter fokus på de foreløbige erfaringer og resultater fra Udviklingshospital Bornholms arbejde med kulturforandring, som et redskab til at skabe værdi i sundhedsvæsenet.