Refusion for egenbetaling af allergivaccination

​Region Hovedstaden har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling af allergivacciner. 

Det betyder, at nogle patienter, der har været i behandlingsforløb, ved en fejl selv har afholdt udgifter til vaccine til injektion som led i behandlingen på hospitalsafdelingen.

Det har for nogle patienters vedkommende ikke har været i overensstemmelse med reglerne, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion for afholdte udgifter.

Det vil være et krav, at der kan fremvises dokumentation for de afholdte udgifter, eller at udgifterne på anden vis kan tilstrækkelig sandsynliggøres. 

I sagsbehandlingen af ansøgninger om refusion vil det blive vurderet, om kravet er forældet efter forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015) Retsinformation. Krav om refusion af egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

Ansøgning om refusion

For vejledning om ansøgning og evt. fremsendelse af dokumentation kan du enten skrive til Bornholms Hospital med Digital Post via borger.dk eller med fysisk post 
til:
Bornholms Hospital
Ullasvej 8,
3700 Rønne,
Att.: Sekretariatet. Redaktør