​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Afdeling for Medicinske Sygdomme

​​Afdeling for Medicinske Sygdomme er en alment medicinsk afdeling, som varetager planlagt og akut undersøgelse og behandling af patienter med medicinske sygdomme. I nogle tilfælde foregår den videre behandling i samarbejde med andre hospitaler i region Hovedstaden.