Undersøgelser ved celleforandringer på livmoderhalsen (dysplasi)

Vævsprøve og evt. keglesnit af livmoderhalsen

Formålet med undersøgelsen

Celleprøve fra livmoderhalsen (smear) foretages som rutine screening hos din egen læge. Hvis prøven viser celleforandringer bliver du henvist til en udvidet undersøgelse på Bornholms Hospital.

(KBC = Kolposkopi, Biopsi, Cervixskrab).

Her foretages en vurdering med et kikkertmikroskop (kolposkop) af din livmodermund. Dette foregår under en almindelig gynækologisk undersøgelse.

Ved kolposkopien vurderes, hvorfra der skal tages vævsprøver (biopsi) fra din livmodermund. Fra selve livmoderhalskanalen skrabes celler fri til undersøgelse (cervixskrab).

Hele undersøgelsen tager kort tid og er for de fleste kvinder kun forbundet med mindre ubehag. Hvis du ønsker, kan der anlægges lokalbedøvelse i livmoderhalsen. 

Efter KBC

Efter prøvetagning kan du bløde lidt. Der oplægges evt. en lang gazestrimmel (en meche) i bunden af skeden, som får blødningen til at standse – ligesom et plaster.  Mechen skal du fjerne, inden du går i seng samme aften. Den må ikke kommes i toilettet.

Brevsvar på vævsprøver

Efter ca. 2-4 uger får du svar pr brev på vævsprøverne.

Hvis det viser sig, at der ER celleforandringer, kan disse i nogle tilfælde, over en længere årrække udvikle sig til kræft i livmoderhalsen. I andre tilfælde vil kroppen selv bekæmpe celleforandringerne. Dette er grunden til, at der ved lettere forandringer anbefales at holde øje med det, og ved sværere forandringer at foretage keglesnit. Brevssvaret vil indeholde ét af nedenstående svar:

1: Ingen eller Lette forandringer

Hvis vævsprøverne er normale eller kun med lette celleforandringer, skal du blot kontrolleres igen med en celleprøve (smear) og en podning for HPV (Human Papilloma Virus) efter 12 mdr. hos din egen læge

2: Moderate forandringer

Hvis der er moderate celleforandringer og du har fremtidigt graviditetsønske bliver du undersøgt på samme måde igen (KBC) efter 6 mdr. i gynækologisk ambulatorium

Hvis der er moderate celleforandringer og du ikke ønsker flere børn anbefales du et Keglesnit eller at afvente resultatet af en ny KBC i gynækologisk ambulatorium efter 6 mdr. Hvis der er moderate forandringer og du er forbi overgangsalderen anbefales du et Keglesnit i gynækologisk ambulatorium

3: Svære forandringer

Hvis der er svære celleforandringer anbefales du et Keglesnit i gynækologisk ambulatorium

Keglesnit

Ved et keglesnit fjernes en lille del af livmodermunden. Dette foregår også i gynækologisk ambulatorium. Du får lokalbedøvelse i livmoderhalsen og med en varmeslynge fjernes den overfladiske del af livmodermunden – altså det område hvor celleforandringerne udvikles.

illustration af livmodermunding
Med en varmeslynge fjernes celleforandringerne svarende til  livmodermunden inde i skeden.
Nærbillede af livmodermunden
Nærbillede af livmodermunden.

Ved lokalbedøvelsen kan du mærke et stik og evt. føle det spænder, mens bedøvevæsken sprøjtes ind. Bedøvelsen virker hurtigt. Lokalbedøvelse fjerner smerten, men ikke berøringssansen eller temperatursansen. Således kan du mærke du bliver rørt i området, at instrumenterne er kolde og evt. kan du føle en varme. Efter keglesnittet kan du bløde lidt. Der oplægges evt. en lang gazestrimmel (en meche) som får blødningen til at standse. Mechen skal du fjerne inden du går i seng samme aften. Den må ikke kommes i toilettet.

Ca. 10-14 dage efter keglesnittet falder sårskorpen af og dette kan give en frisk blødning. Blødningen holder op af sig selv.

Efter ca. 2-4 uger får du svar på keglesnittet pr brev.

Hvis alle celleforandringerne er fjernet (frie rande) anbefales du kontrol med smear og podning for HPV (Human Papilloma Virus) hos din egen læge efter 6 mdr.

  • Er denne prøve hos din egen læge normal og negativ for HPV - kan du overgå til almindelige Folkeundersøgelse med screening hvert 3. år hos din egen læge
  • Er prøven med normale celler + positiv for HPV eller celleforandringer + neg HPV foretages næste smear + HPV test efter 6 mdr i gynækologisk ambulatorium
  • Er der stadig celleforandringer + neg/pos HPV henvises du atter til KBC i gynækologisk ambulatorium.
  • Hvis ikke alle celleforandringerne er fjernet (ikke frie rande) anbefales du kontrol med smear og podning for HPV (Human Papilloma Virus) i gynækologisk ambulatorium efter 6 mdr.
  • Er denne prøve i gynækologisk ambulatorium normal og negativ for HPV - kan du overgå til almindelige Folkeundersøgelse med screening hvert 3. år hos din egen læge
  • Er prøven med normale celler + positiv for HPV eller med celleforandringer + negativ HPV foretages næste smear + HPV test efter 6 mdr. i gynækologisk ambulatorium
  • Er der celleforandringer + neg/pos HPV henvises du atter til KBC i gynækologisk ambulatorium.

Efter undersøgelsen/keglesnittet

Kraftig blødning

Hvis du får meget kraftig blødning som vedvarer efter prøvetagningen (KBC) eller efter keglesnittet i ambulatoriet og/eller hvis du får feber og/eller smerter i underlivet skal du ringe i telefontiden til gynækologisk ambulatorium, eller til vagttelefonen 1813

Dagene efter undersøgelsen/keglesnittet

Du behøver ikke være sygemeldt. Generelt anbefaler vi, at du tager den med ro i et par dage efter. Så længe du bløder skal du ikke bruge tamponer, ikke gå i kar- eller havbad og undgå samleje.

Praktisk information

Kontakt os, hvis du har menstruation på dagen for undersøgelsen/keglesnittet.

Hvis du har oplevet ve-agtige smerter i forbindelse med fx oplæggelse af spiral vil vi anbefale at du hjemmefra tager 1 gram paracetamol (fx 2 stk. Pamol) og 400 mg ibubrufen (fx 2 stk  Ipren) ca.30 min før mødet i ambulatoriet.

Redaktør