Ambulatorie 2

Ambulatorie 2 er Bornholms Hospitals ambulatorie for primært kirurgiske problemstillinger. Du kan blive henvist tiil ambulatoriet fra egen læge, speciallæge eller fra afdelinger på regionens hospitaler. Er du henvist til ambulatoriet modtager du en indkaldelse fra os.