Spontan abort

Spontan abort betyder, at man mister fosteret før uge 22. Man skelner ofte mellem tidlige aborter, som sker før udgangen af 12. graviditetsuge, og sene aborter, der sker fra og med uge 13 i graviditeten.

Sådan foregår behandlingen

På undersøgelsesdagen:

Du får udleveret den medicin, du skal tage de kommende dage. Herefter går du i Prøvetagningen, opgang C og får taget en blodprøve.

Når du kommer hjem:

Oplægger du, i skeden, tabletter Cytotec. Samtidig tager du 2-4 tabletter Kodipar (a 30,6 mg + 500 mg), 1 tablet Ibumetin (a 600 mg) og 1 tabletter Emperal (a 10 mg) med et glas vand. Dette er henholdsvis smertestillende og kvalmestillende.

Bliv liggende i sengen i ca. 1 time, eller mere ved behov.

Stå op og gå lidt rundt. Det er meget individuelt, hvornår livmoderen tømmer sig. Som regel går der 3-4 timer.

De resterende smertestillende tabletter tages ved behov. Du kan tage 2 tabletter Kodipar i alt 2 gange max. hver 4. time, 1 tablet Ibumetin i alt 2 gange max.  hver 6. time og 1 tabl. Emperal i løbet af dag 3.

Det er vigtigt, at der er en anden voksen person sammen med dig.

Telefonkontakt med sygeplejersken kan aftales efter behov.

Dag 8:

Du får taget en blodprøve på Bornholms Hospital. Denne blodprøve er vigtig så vi kan følge udviklingen i dit forløb. Hvis blodprøven er normal (det vil sige at du ikke er gravid længere), hører du ikke yderligere fra os. Du vil blive kontaktet hvis blodprøven ikke er i orden og så blive indkaldt til en ekstra skanning.

Er der ubehag efter at tabletterne er taget?

Når du har taget tabletterne, vil du få blødning indenfor nogle timer. Blødningen vil være som en kraftig menstruation, og der kan komme menstruationslignende smerter. Få kvinder kan dog bløde meget kraftigt og med klumper, dette er også normalt.

Efter behandlingen

5 % skal have foretaget en udskrabning

Omkring 5 % af dem der gennemgårdenne medicinske behandling, må gennemgå en kirurgisk udskrabning enten på grund af kraftig blødning eller fordi livmoderen ikke er helt tømt. Første menstruation er som regel kraftigere end vanligt og kommer efter 4 – 6 uger. Vent med at forsøge med ny graviditet til efter første menstruation.

Efterblødning

Efterblødning - blodigt udflåd kan vare længe ofte 1-3 uger eller evt. til næste menstruation. Der vil i den periode være risiko for underlivsbetændelse, og for at mindske risikoen er følgende vigtigt så længe du bløder:

  • Du skal undgå at tage karbad og gå i svømmehal.
  • Du skal undgå ubeskyttet samleje – brug kondom
  • Du skal undgå at anvende tamponer, brug i stedet bind.

Søg læge, hvis du:

  • bløder mere end ved en kraftig menstruation
  • får kraftige underlivssmerter
  • hvis du får feber
  • hvis du får ildelugtende udflåd.
Redaktør