Skylning af urinblæren med Mitomycin

Mitomycin er en cellegift, som hæmmer celledelingen. Blæreskylning med Mitomycin modvirker dannelsen af polypper i blæren. Man har anvendt denne behandling i mange år, og risikoen for alvorlige bivirkninger er meget lille.

Vigtig forberedelse

Du bør undgå at drikke et par timer før skylningen for at nedsætte urinproduktionen. Tag en urinprøve med til skylningen, så sygeplejersken kan undersøge, om du har blærebetændelse før blæreskylningen. Hvis du har blærebetændelse, vil behandlingen blive udskudt.

Sådan foregår behandlingen

Blæreskylningen foretages af en sygeplejerske, og du får i alt 8 behandlinger med en uges mellemrum. 

Skylningen foregår, mens du ligger på en briks. Sygeplejersken starter med at vaske omkring urinrøret med sterilt saltvand, hvorefter hun fører et tyndt kateter op i blæren. Sygeplejersken sprøjter 40 mg Mitomycin opløst i 50 ml steril saltvand op i blæren via kateteret, hvorefter kateteret fjernes. Du kan herefter tage hjem.

Du skal helst holde opløsningen i blæren i 2 timer, hvorefter du lader vandet siddende.

Efter behandlingen

Forholdsregler med Mitomycin

Da Mitomycin kan virker irriterende på hud og slimhinder, bør du tage følgende forholdsregler det første døgn.

  • Undgå urin på huden.
  • Sid ned, når du lader vandet
  • Vask dig forneden med vand efter hver vandladning.
  • Skift tøj, hvis der kommer urin på det.
  • Toiletskyl bør foregå med lukket låg. I døgnet efter behandlingen kan urinen være blåfarvet. Det betyder ingenting.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er hududslet i håndfladerne og symptomer på blærebetændelse som svie ved vandladningen og hyppige vandladninger. Hvis symptomerne fortsætter i flere dage, kan det være tegn på, at du har blærebetændelse. Kontakt da din egen egen læge med en urinprøve. Blod i urinen det første døgn er uden betydning, men fortsætter du med at have blod i urinen, bør du kontakte ambulatoriet.

Brug prævention

For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at I bruger kondom under samleje, mens du bliver behandlet med Mitomycin.

Opfølgning

Ca. 4 uger efter at du har fået de 8 skylninger, skal du have  en kikkertundersøgelse af blæren, så vi kan  vurdere effekten af behandlingen. Herefter kan der blive tale om, at vi gentager behandlingen hver 4. uge.

Redaktør