Medicinsk abort

Ved den medicinske abort anvender man et præparat (mifepriston), som stopper graviditetens udvikling og bidrager til, at livmoderen udstøder det befrugtede æg.

Før dit besøg, er du af din egen læge podet for klamydia og du har underskrevet en blanket (Anmodning om svangerskabsafbrydelse). Er disse formalia ikke i orden, kan det gøres i vores ambulatorium.

Sådan foregår behandlingen

Du får foretaget en scanning, gennem skeden, hvor graviditetslængden bestemmes. Den er afgørende for om du kan få en medicinsk abort. Er du mere end 8 uger henne i din graviditet, kan du få foretaget en kirurgisk abort eller en medicinsk abort under indlæggelse.

Dag 1:

I ambulatoriet indtages 1 tablet Mifepristone, denne tablet stopper graviditeten. Nogle få begynder at bløde efter denne tablet. Gør du det, er det vigtigt, at du alligevel fortsætter behandlingen.

Du får udleveret medicin du skal tage dag 2. Herefter går du i laboratoriet og får taget en blodprøve.

Dag 2:

Ca. kl.08.00 oplægger du, i skeden, 4 tabletter Cytotec. Samtidig synker du 2-4 tabletter Kodipar (a 30,6 mg  + 500 mg), 1 Ibumetin (a 600 mg) og                        1 tabletter Metoclopramide  (a 10 mg) med et glas vand. Dette er henholdsvis smertestillende og kvalmestillende.

Herefterbliver du  liggende i sengen i  ca. 1 time eller mere ved behov.

Derefter står du op og går lidt rundt.

Det er meget individuelt, hvornår selve aborten starter. Som regel går der 3-4 timer.

De resterende smertestillende tabletter tages ved behov.

Du  kan  tage 2 tabletter Kodipar i  alt 2 gange max. hver 4. time, 1 tablet  Ibumetin i alt 2 gange max. hver 6. time og 1 tabl. Metoclopramide i løbet af dag 3.

Det er vigtigt, at der er en anden voksen person sammen med dig.

Telefonkontakt med sygeplejersken kan aftales efter behov.

Dag 8:

Du får taget en blodprøve på Bornholms Hospital. Denne blodprøve er vigtig så vi kan følge udviklingen i dit forløb.

Hvis blodprøven er normal (det vil sige, at du ikke er gravid længere), hører du ikke yderligere fra os.

Du vil blive kontaktet hvis blodprøven ikke er i orden og så blive indkaldt til en ekstra skanning.

Når tabletterne er indtaget, er aborten sat i gang, og det er nødvendigt, at du gennemfører resten af behandlingen. Ellers kan graviditeten i nogle tilfælde fortsætte, og Mifepristone kan have medført fosterskade.

Der kan være ubehag, når du tager Cytotec

Når du har taget tabletterne, vil du få blødning indenfor nogle timer. Blødningen vil være som en kraftig menstruation, og der kan komme menstruationslignende smerter. Få kvinder kan dog bløde meget kraftigt og med klumper, dette er også normalt.

Efter behandlingen

5 % skal have foretaget udskrabning

Omkring  5 %  af  dem der gennemgår medicinsk abort må gennemgå en kirurgisk udskrabning enten på grund af kraftig blødning eller fordi livmoderen ikke er helt tømt.

Menstruation og efterblødning

Første menstruation er som regel kraftigere end vanligt og kommer            efter 4 – 6 uger.  Vær dog opmærksom på at du kan blive gravid igen umiddelbart efter aborten.

Efterblødning - blodigt udflåd kan vare længe ofte 1-3 uger eller evt. til næste menstruation. Der vil i den periode være risiko for underlivsbetændelse, og for at mindske risikoen er følgende vigtigt så længe du bløder:

Dette skal du undgå

  • Du skal undgå at tage karbad og gå i svømmehal.
  • Du skal undgå  ubeskyttet samleje –  brug  kondom
  • Du skal undgå at anvende tamponer, brug i stedet bind.

Søg læge hvis:

  • du bløder mere end ved en kraftig menstruation
  • du får kraftige underlivssmerter
  • du får feber
  • du får ildelugtende udflåd.

Prævention:

P-piller kan normalt opstartes dag 2, aftal dette med gynækologen. Spiraloplægning skal normalt vente til efter næste menstruation. Hvis du har ubeskyttet samleje kan nødprævention købes i håndkøb.

Redaktør