Kirurgisk abort

En provokeret abort, dvs. afbrydelse af en graviditet, kan udføres både som medicinsk abort og kirurgisk abort. Ved en kirurgisk abort bruger lægen et sug og en udskrabning for at tømme livmoderen.

Kort om kirurgisk abort

Formålet med en kirurgisk abort er at afbryde en uønsket graviditet inden udgangen af 12. graviditetssuge.

Ved uønsket graviditet, som er under 9 graviditetsuger, vil vi som regel anbefale medicinsk abort (det vil sige med tabletter), men i særlige tilfælde kan aborten foretage kirurgisk.

Ved dit første besøg i Kirurgisk ambulatorium, vil lægen skanne dig gennem skeden, for at fastsætte hvor mange uger du er henne i graviditeten. Lægen vil også informere dig om, hvordan indgrebet foregår.

Vigtig forberedelse

Undersøgelser hos egen læge

Før dit besøg i ambulatoriet, er du af din egen læge podet for klamydia, du har fået taget din blodtype og du har underskrevet en blanket (Anmodning om svangerskabsafbrydelse). Er disse formalia ikke i orden, kan det gøres i vores ambulatorie.

Du skal møde fastende

Du skal møde fastende. Det betyder at du må drikke vand indtil 2 timer før mødetid og du må spise fast føde og mælkeprodukter indtil 6 timer før du  møder. (Dette gælder også tyggegummi, bolsjer eller lignende samt rygning)

Medbring evt. medicin

Hvis du tager medicin til daglig, beder vi dig tage den med på hospitalet.

Medbring selv evt. spiral

Hvis du  ønsker en spiral oplagt i  samme omgang som aborten, skal en sådan medbringes (recept fra egen eller efter aftale).

Husk at købe evt. på-piller

Ønsker du efterfølgende at bruge p-piller skal du sørge for at have dem hjemme, så du kan starte på dem samme dag som du får foretaget aborten.

Sådan foregår aborten

Aborten udføres i fuld bedøvelse.

Det foregår ved, at lægen udvider livmodermunden, således at et sug kan indføres i livmoderhulen og tømme den for graviditetsvæv.

Behandlingen varer ca. 30 minutter.

Efter aborten

Smerter

Efter aborten kan der i en kort periode komme menstruationslignende smerter, der skyldes sammentrækninger i livmoderen.

Blødning

I starten vil du bløde som ved en menstruation, men blødningen vil                        aftage i  løbet af få  dage. Du kan godt have mindre blødning i 10-12 dage, evt. pletbløde til den næste menstruation. Den næste menstruation  kommer efter4-6 uger og kan være anderledes end den plejer.

Du skal ledsages af en voksen på vejn hjem

Du kan forvente at komme hjem samme dag og ved transporten skal du ledsages af en voksen person. Det  anbefales at du har en voksen hos dig indtil næste dag.

Det skal du være opmærksom på

Bivirkninger

I enkelte tilfælde kan der efterfølgende komme blødning og smerter, som skyldes livmoderen ikke er helt tømt, så det kan blive nødvendigt at gentage udsugningen.

Meget sjældent kan der komme hul på livmoderen under indgrebet.

Der ses en sjælden gang underlivsbetændelse efter en abort.

Du kan reagere psykisk

Nogle kvinder kan i forbindelse med en provokeret abort opleve en psykisk reaktion, som f.eks. lettere til  gråd,  ked af det eller irritabel.  Det er vigtigt at bearbejde dette med sine nærmeste.

Forebyg infektion

For at forebygge infektionsrisiko bør du – så længe du bløder :

  • undgå karbad, svømmehal og havbad
  • undlade ubeskyttet samleje – brug kondom.
  • undlade at bruge tampon
  • at tage den med ro 1-2 dage efter indgrebet

Kontakt din læge eller 1813 hvis du:

  • bløder mere end ved en kraftig menstruation
  • får kraftige underlivssmerter
  • får feber
  •  får ildelugtende udflåd
Redaktør