Blokade med binyrebarkhormon

Vejledning til dig der har fået en blokade med binyrebarkhormon.

Du har i dag fået anlagt en blokade, som er en indsprøjtning, der består af en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon.

Formål

Formålet med en blokade er at dæmpe en irritationstilstand - såkaldt inflammation - i et bestemt område af kroppen.

Forløb

Umiddelbart efter blokaden er anlagt, kan du opleve en bedring grundet lokalbedøvelsen. Når lokalbedøvelsen ophører med at virke efter 2-6 timer, kan der komme en del smerter på grund af en lokal reaktion forårsaget af binyrebarkhormonet. Disse smerter kan vare nogle døgn og kan i givet fald behandles med lokal afkøling af området suppleret med smertestillende håndkøbsmedicin.

Virkning

Blokadens virkningsvarighed kan være væsentlig længere og kan også være helbredende. Der opnås desværre ikke altid effekt af blokadebehandling og ofte vil en eventuel positiv effekt af binyrebarkhormonet først indtræde efter en uges tid. Det binyrebarkhormon, der anvendes, er et såkaldt depot-middel, som udskilles langsomt i kroppen over 6-8 uger.

Vi har anvendt et af følgende medicin til din blokade:

  • Marcaine _____ ml á 5 mg/ml
  • Marcain adrenalin _____ ml 5 mg/ml + 5 mkg/ml
  • Depo Medrol _____ ml á 40 mg/ml

Fysioterapi

Ofte vil blokadebehandlingen blive suppleret med andre behandlingstiltag fx fysioterapi.

Bivirkninger

Rødme og varme af ansigt og bryst kan opstå som bivirkning efter en blokade med binyrebarkhormon.

Det er harmløst og vil typisk svinde af sig selv i løbet af nogle dage. Samtidig kan ses forbigående anspændthed og indre uro, eventuelt med søvnproblemer. Binyrebarkhormonet kan medføre en forhøjelse af blodsukkeret hos sukkersyge-patienter. Vi anbefaler derfor, at patienter med insulinkrævende sukkersyge kontrollerer blodsukker 3 gange dagligt i 2 uger, og patienter med ikke insulinkrævende sukkersyge får målt blodsukker 2 gange i løbet af de efterfølgende 2 uger hos egen læge.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme infektionskomplikationer med massiv tiltagende hvilesmerte samt hævelse, rødme og forhøjet kropstemperatur. Hvis du oplever dette, må du kontakte Kirurgisk ambulatorium eller akuttelefon 1813.

Du kan søge og læse mere om din medicin på

www.min.medicin.dk

Redaktør