Program for Sundhedsseminar 2016 er klar

​Programmet for Sundhedsseminaret 2016: ”Borgerens situation styrer forløbet” er nu på plads. 

​​

”Jeg er meget tilfreds med det program, som vi har fået sat sammen til dette års sundhedsseminar. Indlæggene med værdibaseret styring er yderst relevante efter, at vi er udpeget til udviklingshospital. Derudover er inddragelse af patienterne og borgerne i deres egen rehabilitering en naturlig fortsættelse af sidste års hovedtema, ikke mindst set sammen med Bornholms Regionskommunes rehabiliteringsstrategi”, siger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen. ​

Borger i en organisation med værdibaseret styring ved Eva Zeuthen

Torsdagens første indlæg forsøger at besvare det overordnede spørgsmål, hvordan det er at være borger i en organisation med værdibaseret styring? ​

Hvad betyder det for borgeren? Hvilke kompetencer kræver det hos sundhedspersonalet? ”Hvad kræver det af organiseringen og samarbejdet mellem de forskelige sektorer? Hvordan sikrer vi, at borgeren oplever ensartethed i forløb på tværs af sektorer? 

Disse spørgsmål og mange flere vil årets hovedtaler Eva Zeuthen Bentsen komme ind på i sit indlæg. Eva Zeuthen Bentsen er tidligere hospitalsdirektør på Gentofte Hospital og i dag partner i headhunterfirmaet Odgers Berndtson.

Intro til værdibaseret styring ved Jakob Kjellberg

Professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fortsætter herefter seminaret med en introduktion til værdibaseret styring. Han vil gennemgå de centrale begreber og tankegangen bag værdibaseret styring og se på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på den måde kan blive styrket. Jakob Kjellberg vil også diskutere, hvilke muligheder og konsekvenser værdibaseret styring har for målsætningen: ”Borgerens situation styrer forløbet”.   
Efter de to indlæg følger en paneldiskussion mellem sundhedsprofessionelle, politikere og borgere.

Workshops til udveksling af erfaringer og netværksdannelse

Et bærende element i sundhedsseminaret på Bornholm er en række forskellige workshops, hvor deltagerne får lejlighed til at gå i dialog med kollegaer og etablere netværk.  Ved sundhedsseminaret i 2015 var udbyttet stort, og i 2016 prioriteres endnu bedre tid til workshops. Efter seminarets første dag er der fælles middag for alle på sundhedsseminaret.

Inddrage borgeren i egen rehabilitering

Fredagens program starter med ”Den aktive borger under rehabilitering.” Her fortæller Jette Schjerning, udviklingskonsulent, Innovation ​& Samarbejde​ om, hvordan borgeren skal klædes på til at bruge de kompetencer han /hun har med sig fra livet før sygdommen, så indflydelse på det fremtidige liv står centralt. Hvordan kan vi implementere samarbejdsmodeller, der sikrer et fællesskab mellem de professionelle og borgeren, når der bliver udarbejdet mål og plan for rehabiliteringen?​​

Når borgerens selvstændighed øges

Herefter vil konsulentvirksomheden Type2Dialog ved ​partner Anders Dyhr svare på disse interessante spørgsmål:
Når rehabilitering for alvor implementeres i bund i hele kommunens ældre- og sundhedsområde, øges borgernes selvstændighed og livskvalitet samt kommunens effektivitet ift. kerneopgaven.​ 
Hvilken betydning har det for et sammenhængende rehabiliteringsforløb, at der er en høj grad af relationel koordinering mellem primær og sekundær sektor? 
Hvilken betydning kan rehabilitering som arbejdsmetode få for borgeren og pårørende? ​
Hvordan kan borgeren i forbindelse med rehabilitering bliver inddraget i både egne og organisationens mål?

Dagen slutter med et indlæg af antropolog Alexandra Ryborg Jønsson. Hun forsker i, hvordan patienter med flere kroniske sygdomme bliver inddraget i deres behandlinger. Hun stiller det provokerende spørgsmål, hvorfor det er så svært for nogle sundhedspersoner at inddrage patienterne, når nu viljen er der. 

​​
Redaktør