Program

​Årets hovedtaler bliver tidligere hospitalsdirektør på Gentofte Hospital Eva Zeuthen Bentsen, som åbner seminaret. ​​Der bydes også på oplæg fra: Jakob Kjellberg, KORA, Anders Dyrh, Type2dialog og Jette Schjerning, Innovation ​& Samarbejde, samt Alexandra Ryborg Jønsson, VIBIS.​
​​Torsdag d. 10. marts

 

​12.00-13.00 Registrering og frokost
​13.00-13.​15 Velkommen v/ Niels Reichstein Larsen, hospitalsdirektør, ​​Born​​holms Hospital​

​13.15-14.30      


Værdibaseret styring med borgerens perspektiv 
Eva Zeuthen Bentsen, partner , Odgers Berndtson, tidligere direktør Gentofte Hospital
Hvad betyder det for borgeren, den professionelles kompetencer, organiseringen og samarbejdet mellem forskellige sektor​er. Hvordan sikrer vi at borgeren oplever ensartethed i forløb på tværs af sektorer? Erfaringer, muligheder og udfordringer med værdibaseret styring.
14.30-15.15 
Værdibaseret styring i et sundhedsøkonomisk perspektiv
Jakob Kjellberg, professor og sundhedsøkonom , KORA
Introduktion til værdibaseret styring – Mindset, centrale begreber, og kan det styrke det tværsektorielle samarbejde? 
Hvilke muligheder og konsekvenser kan det få i forhold til målsætningen: "Borgerens situation styrer forløbet"?
15.15-15.45 
Pause
15.45-16.45 

​Paneldebat: Brugerinddragelse i fremtidens sundhedsvæsen

Karin Friis Bach (B), formand for Sundhedsudvalget, Regionsrådet

Felicia Geertinger, praktiserende læge, Klemensker Lægehus​

Trine Dorow, sundhedschef, Bornholms Regionskommune

Niels Reichstein Larsen, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital

Birgitte Leffland, Brugerrådsmedlem, Bornholms Hospital

O​rdstyrer: Christian Dohn, ​advokat, Advodan

17.00-17.45​
​Workshops runde 1
Workshop 1: Værdibaseret styring: Fra skåltaler til virkelighed – design dit eget forslag
Workshop 2: FMK i praksis, samarbejde og indsatsområder
Workshop 3:  "Mennesket i patienten" - Humanistisk samtalepartner i sygehusvæsenet
Workshop 4: "Mange diagnoser" i det samlede væsen – hospital, kommune og praksis
Workshop 5: Patienten som aktiv part i styring og målsætning af egen behandling samt ved tavlemøder om afdelingens målsætninger
Workshop 6: Hvordan holder vi styr på lægemiddelbehandling på tværs af sektorer – og endnu vigtigere, hvordan inddrager vi patienten i sin egen lægemiddelbehandling?
Workshop 7: Hvordan inddrages patientens hverdagsliv, når der skal træffes beslutninger, og nye vaner skal læres?​​​​
Workshop 8: ​Det enkelte menneske og diagnosekulturen i sundhedsvæsenet
Workshop 11​​: ​Multisygdom – "Hvordan flytter vi os fra sygdomsfokuseret behandling til patientfokuserede indsatser?"
18.00-18.15 
​Opsamling og afrunding på dagen v/ Jonas Egebart,  Vicedirektør, Bornholms Hospital
18.15 ​Aftenbuffet
​Fredag d. 11. marts
​07.30-08.30 ​​Morgenmad
​08.30-10.00 

Den aktive borger under rehabilitering 
Jette Schjerning, udviklingskonsulent, Innovation ​& Samarbejde​
Borgeren skal rustes til at bruge de kompetencer vedkommende har med sig fra livet før sygdommen, så indflydelse på det fremtidige liv står centralt. Hvordan implementeres samarbejdsmodeller, der sikrer et fællesskab mellem de professionelle og borgeren, når der bliver udarbejdet mål og plan for rehabiliteringen? 

Læs mere

Rehabilitering er mere og andet end blot en vision
Anders Dyhr, Partner ,Type2Dialog
Når rehabilitering for alvor implementeres i bund i hele kommunens ældre- og sundhedsområde, øges borgernes selvstændighed og livskvalitet samt kommunens effektivitet ift. kerneopgaven.​ Hvilken betydning har det for et sammenhængende rehabiliteringsforløb, at der er en høj grad af relationel koordinering mellem primær og sekundær sektor? Hvilken betydning kan rehabilitering som arbejdsmetode få for borgeren og pårørende? 

​10.15-11.00 ​​Workshops runde 2
Workshop 2: FMK i praksis, samarbejde og indsatsområder
Workshop 3: "Mennesket i patienten" - Humanistisk samtalepartner i sygehusvæsenet
Workshop 5: Patienten som aktiv part i styring og målsætning af egen behandling samt ved tavlemøder om afdelingens målsætninger
Workshop 6: Hvordan holder vi styr på lægemiddelbehandling på tværs af sektorer – og endnu vigtigere, hvordan inddrager vi patienten i sin egen lægemiddelbehandling?
Workshop 7: Hvordan inddrages patientens hverdagsliv, når der skal træffes beslutninger, og nye vaner skal læres?
Workshop 8: Det enkelte menneske og diagnosekulturen i sundhedsvæsenet 
Workshop 9: Hvordan arbejdes der med borgeres mål i Den rehabiliterende Organisation i Bornholms Regionskommune?
Workshop 10: Klientcentrering – en tilgang til at møde mennesket i patienten
Workshop 11​​: ​Multisygdom – "Hvordan flytter vi os fra sygdomsfokuseret behandling til patientfokuserede indsatser?"
​11.15-12.00Workshops runde 3
Samme workshops som runde 2 - se ovenfor.
​12.00-12.45 ​Frokost
​12.45-13.45Viljen er der – men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?
Alexandra Ryborg Jønsson, Cand.scient.anth og Ph.d.-studerende, VIBIS 
Et antropologistudie om multisyges inddragelse i egen behandling
​13.45-14.00 Afrunding og afslutning v/ Niels Reichstein Larsen​, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital
 ​
​​​​​
Redaktør