​Pårørende og patienter som Svend Christensen (blå polo shirt) og Birgitte Leffland (zebrastribet kjole) - henholdvis medlem af patientinddragelsesudvalget og medlem af hospitalets brugerråd - skal tages mere med på råd, har Regionrådet netop besluttet. Her er det fra en temaeftermiddag i starten af juni, hvor Svend Christensen giver input til Udviklingshospital Bornholm.

Patienter og pårørende får mere indflydelse

​Patienter og pårørende skal i endnu højere grad end tidligere høres, så deres erfaringer og viden bliver brugt aktivt i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor får patienter og pårørende nu mulighed for at påvirke beslutninger om Sundhedsplatformen, Udviklingshospital Bornholm og ernæring på Bornholms Hospital. 

​I 2015 oprettede Bornholms Hospital et brugerråd med otte patient- og pårørenderepræsentanter, der mødes seks gange om året. Medlemmerne af Brugerrådet er rekrutteret via opslag i lokalpressen, og de vælges for to år ad gangen. (Læs mere her)

Med i tre nye fora

Nu skal fire af disse patient- og pårørenderepræsentanter også indgå i tre nye mødefora på hospitalet:
  1. Styregruppen for Udviklingshospital Bornholm
  2. Bornholms Hospitals Ernæringskomité
  3. Styregruppen for Sundhedsplatformen på Bornholms Hospital
De fire repræsentanter fra Brugerrådet skal indgå i de tre nævnte mødefora – samtidig med, at de bevarer deres plads i Brugerrådet. 

Brugerrådet som bagland

”Det giver rigtig god mening qua hospitalet størrelse og vores eksisterende struktur med Brugerrådet, at det er de samme repræsentanter, som deltager i både Brugerrådet og de nye mødefora på hospitalet. Det betyder, at brugerrepræsentanterne i de nye mødefora har et bagland i form af Brugerrådet, som de kan gå tilbage til og få input, støtte og opbakning,” siger hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen.

Også finde repræsentanter på de andre hospitaler 

På de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden skal der også være patient- og pårørenderepræsentanter med i centrale mødefora på hospitalerne. Det blev besluttet af Region Hovedstadens regionsråd i forbindelse med budgetaftalen 2016. På de øvrige hospitaler skal der findes nye patienter og pårørende, som har lyst til at være brugerrepræsentant i de udvalgte mødefora, men dette vil ikke være nødvendigt på Bornholm, fordi repræsentanterne fra hospitalets brugerråd ”genanvendes” i de nye mødefora i stedet.

Redaktør