​I år vil der også være hospitalsklovne i Sundhedsteltet - faktisk hele seks styk.

Invitation til Folkemøde 2016

Region Hovedstaden og Bornholms Hospital byder alle velkommen til 
debat og sang i Sundhedsteltet – på Kæmpestranden J28 – i et forhåbentlig solbeskinnet Allinge. Inden selve åbningen af Folkemødet tyvstarter vi om torsdagen med debat og rundvisning på hospitalet

​Folkets kor

Et særligt initiativ i år er Folket kor, lørdag den 18. juni kl. 16-17, hvor vi håber I vil synge med.
Vi taler så meget om at sundhedsvæsenet skal samarbejde. Men samarbejdet skal vel ikke stoppe i det offentlige? Vi kan ikke undvære patientforeningerne og andre frivillige organisationer, der gør et kæmpe arbejde. På Folkemødet vil vi gerne møde jer til fælles sang - korleder Henriette Kofoed-Hansen hjælper os i gang.
 
Og så åbner vi for teltdugen og mikrofonerne til debat om fremtidens sundhedsvæsen – få et hurtigt overblik her:

​Fredag den 17. juni kl. 10.15-11: 

Hvad skaber værdi for patienten?
Hvordan sikrer vi, at det vigtigste for patienterne også er det vigtigste for hospitalerne? Der er fokus på behandling og overlevelse som en værdi, men hvad med livskvaliteten – skal den også være styringsredskab? Mød bl.a. Sophie Hæstorp Andersen (A), regionsrådsformand, Region H, Camilla Hersom, ny formand for Danske Patienter, Helle Søholm, næstformand i Yngre Læger og Jakob Kjellberg, professor fra KORA.

​Fredag den 17. juni kl. 12-12.45:

Patienten på direktionsgangen?
Patienter og deres pårørende er med deres erfaringer en stor ressource i forhold til at kunne forbedre patientforløb, udvikle behandlingsmetoder og indrette vores hospitaler bedre. De skal derfor være til at udvikle sundhedsvæsenet indefra. Men kan almindelige mennesker forstå det, der bliver sagt på møder og reelt bidrage med noget på direktionsgangene? Skal patienterne også rykke ind i Sundhedsministeriet?
Her kan du møde Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, Camilla Rathcke, formand, Yngre Læger, Britt Wendelboe, konst. direktør, Dansk selskab for patientsikkerhed og regionens udvalgsformænd, Karin Friis Bach (B), Sundhedsudvalget, Karsten Skawbo-Jensen (C),  Psykiatriudvalget, Hanne Andersen (A), Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. 

Fredag den 17. juni kl. 15-16:

Hvad er en værdig død?
Holder vi patienter for længe i live på hospitalerne i stedet for at indbyde til samtaler, som forbereder den enkelte og familien på døden? Mange danskere ønsker at dø i eget hjem, men alligevel dør de på et hospital eller plejehjem. Hvad skal der til for, at samfundet og ikke hospitalet spiller en rolle i den sidste tid?
Mød blandt andet regionens politikere i samspil med Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, Lotte Blicher Mørk, præst på Rigshospitalet og Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen.

Lørdag den 18. juni kl. 10-11:

Kastebold mellem to væsener?
Alt for mange borgere ender på førtidspension. Hvordan sikrer vi, at syge borgere bliver hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet og får succes i arbejdslivet igen?
Kom og diskuter med Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, Sven Viskum, overlæge på Socialmedicinsk Enhed, Bispebjerg Hospital, Trine Lindahl, direktør for Team-Sherpa og borgmester i Gladsaxe Karin Søjberg Holst.

Lørdag den 18. juni kl. 13-13.30

Giver økologi bedre hospitalsmad?
Herlev og Gentofte hospitalskøkkener går foran på omstilling til økologi. Hvad er deres erfaringer? Kan økologi være vejen til at bekæmpe kedelig hospitalsmad? Døm selv og giv dit besyv med.
Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand i  Region Hovedstaden er vært og inviterer borgere til en snak med Københavns Madhus og kokken fra Herlev og Gentofte Hospital.
 
Og så er der jo alle vores aktiviteter mellem debatterne – tjek vores program i boksen til højre​​ og planlæg dit Folkemøde, så vi når at se dig i Sundhedsteltet. 

Folkemødets samlede program kan ses her:  https://kalender.brk.dk/event/list
​ 
Mange hilsener og vel mødt til et aktivt Folkemøde 2016 
Redaktør