Isolationspatienter

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at en patient skal isoleres under indlæggelsen. Det sker for at undgå, at patienten smitter andre patienter.​

​​​​​​

Når en patient kommer i isolation betyder det, at:
  • ​patienten ligger på enestue
  • patienten har sit eget toilet
  • der er skiltning på døren til stuen, som viser, der er tale om isolation
  • personalet har overtrækskittel og handsker  på, og nogle gange maske på i forbindelse med plejeopgaver
  • alle – både besøgene og personale – skal udføre grundig håndhygiejne efter kontakt med isolationspatienten. 
En lille film om hvilke forholdsregler og retningslinjer man skal være opmærksom på, når der er tale om en isolationspatient.
​​​​​​
Efter isolation tages der en prøve for at undersøge,  om tilstanden er smitsom. Hvis prøven er negativ, kan isolationen ophæves.

Besøg under isolation

Man må gerne modtage besøg under isolation - pårørende bedes henvende sig til personalet før  besøget. Der vil blive udleveret en informationspjece.

Det er ikke tilladt at besøge andre patienter på hospitalet efter besøg hos isolationspatienten. 

Redaktør