​​​​​​

Isolationspatienter

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at en patient skal isoleres under indlæggelsen. Det sker for at undgå, at patienten smitter andre patienter.​

Når en patient kommer i isolation betyder det, at:
  • patienten ligger på enestue
  • patienten har sit eget toilet
  • der er skiltning på døren til stuen, som viser, at der er tale om isolation
  • personalet har overtrækskittel, handsker og (nogle gange) maske på i forbindelse med plejeopgaver
  • alle – både besøgende og personale – skal udføre grundig håndhygiejne efter kontakt med isolationspatienten
Efter isolation tages der en prøve for at undersøge, om tilstanden er smitsom. Hvis prøven er negativ, kan isolationen ophæves.

Besøg under isolation

Man må gerne modtage besøg under isolation - pårørende bedes henvende sig til personalet før besøget. Der vil blive udleveret en informationspjece.

Det er ikke tilladt at besøge andre patienter på hospitalet efter besøg hos isolationspatienten. 

Redaktør