​​​

Hjælpemidler efter udskrivelse

​Hospitalet vurderer sammen med dig, hvilke hjælpemidler du har behov for

Hjælpemidler til midlertidig brug

Hospitalet stiller hjælpemidlerne til rådighed midlertidigt, så du kan klare dig indendørs i din bolig.

Så vidt muligt skal du selv tage hjælpemidlerne med hjem.

Udlånstiden er maksimalt 3 måneder, medmindre andet er aftalt.

Du skal passe på hjælpemidlerne og de må ikke udlånes til andre.

Du skal så vidt muligt selv sørge for at aflevere hjælpemidlerne tilbage til hospitalet efter endt brug, da andre patienter har behov for dem.

Hjælpemidler til varig brug

Har du behov for hjælpemidler til varigt brug, skal du ansøge hos kommunen.

Har du spørgsmål om et hjælpemiddel så ret henvendelse til den afdeling, du har haft kontakt med under indlæggelsen.


Redaktør