Fysio- og Ergoterapi

Coronavirus
På grund af nye forholdsregler ved coronavirus, laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale hospitalet kan blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med din e-Boks. 


​Genoptræning under og efter indlæggelse