Genoptræning efter udskrivelse

​​Formålet med at tilrettelægge genoptræning efter udskrivelse er at man så vidt muligt genvinder  s​in tidligere funktionsevne og kommer til at klare det samme, som før man blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet at​ man kommer til at klare sig så godt som muligt selv.​

​Genoptræningsplan

Hvis læger, ergoterapeuter eller fysioterapeuter på hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning efter udskrivelse, udarbejder de i samarbejde med dig og evt. dine pårørende en genoptræningsplan, som du får med hjem. Der sendes samtidig en kopi af genoptræningsplanen til din bopælskommune og din praktiserende læge.

En genoptræningsplan indeholder oplysninger om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov.

På genoptræningsplanen vil man krydse af, om du skal have almen genoptræning, som foregår i kommunalt regi, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Bornholms Hospital.

Alt efter om du har behov for almen genoptræning eller specialiseret ambulant genoptræning, vil du inden 5 hverdage efter udskrivelsen blive kontaktet af enten din bopælskommune eller af Bornholms Hospital med henblik på at aftale, hvornår genoptræningen kan begynde.

Genoptræningssted

Hvis det er vurderet, at du har behov for almen genoptræning, bliver du kontaktet af kommunens terapeuter efter udskrivelsen med henblik på at tilrettelægge et genoptræningsforløb.

Hvis hospitalet har vurderet, at du har behov for specialiseret genoptræning på hospitalet, bliver du tilbudt genoptræning inden du bliver udskrevet. Bor du ikke på Bornholm kan du vælge, at genoptræningen skal foregå på et hospital i nærheden af hvor du bor. 

Egentræning

I nogle tilfælde vil det blive vurderet, at du selv kan klare genoptræningen efter udskrivelse eller ved afslutningen af et ambulant forløb. Her vil ergoterapeuten eller fysioterapeuten på hospitalet instruere dig i, hvilke øvelser du skal udføre derhjemme, og samtidig vil du få udleveret relevant skriftligt materiale.​​​

Redaktør