Ergoterapi

​Ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter for den enkelte patient med udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt og nødvendigt for den enkelte patient for at kunne udføre de daglige gøremål.

Ergoterapeuter behandler/genoptræner mennesker med funktionsnedsættelser, som giver problemer i forhold til de daglige gøremål.

Ergoterapi er behandling og træning af kroppens funktioner under hensyntagen til det hele menneske. Der tilbydes ydelser til både børn og voksne, indlagte såvel som ambulante efter lægeordination.

​Eksempler på behandling/træning kan være:

  • vurdering og træning af daglige aktiviteter fx vaske sig, tage tøj på og spise

  • vurdering og træning af muskelkraft, ledbevægelighed, koordination, følesans og hævelse

  • vurdering og træning af kognitive funktioner fx hukommelse, planlægning og organisering af daglige aktiviteter

  • vurdering og træning af ansigt, mund og svælg problemer

  • vurdering af behovet for hjælpemidler

Ergoterapeuter har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og det øvrige sundhedspersonale på hospitalet.

Ambulant genoptræning tilbydes til udvalgte grupper efter aftale mellem regionerne og kommunerne. Ergoterapeuten udarbejder genoptræningsplaner​.

Redaktør