Gæstedialyse på Bornholms Hospital

​Vi har på Bornholms Hospital 2-3 pladser til rådighed udover den faste kapacitet. Har du brug for dialyse, mens du er på Bornholm, skal du kontakte os senest 8 uger før dit besøg

Sådan gør du

  • Kontakt os telefonisk og få bekræftet, at der plads til dig senest 8 uger før dit besøg.
  • Udfyld skemaet sammen med din stamafdeling og send den til os senest 6 uger før dit besøg

Dialyseformer

Vi kan på Bornholms Hospital tilbyde hæmodialyse på Gambro Artis og AK98 maskiner. Af filtertyper benytter vi Revaclear 300 og 400 og dialysekatetre lukkes som standard med heparin.

Benytter du andet end udstyr, skal du selv medbringe det.

Vi forventer

  • at du er i en stabil fase af din dialyse
  • at du er så godt som selvhjulpen
  • at du medbringer din vanlige medicin samt den medicin, som skal gives under dialysen (fx. epo, jern etc)
  • at du kontakter os, hvis du alligevel ikke har brug for din plads

Befordring

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra dialyse. Vi henviser i øvrigt  til reglerne omkring transport og befordring, som du kan læse her: Transport og transporttilskud - dine rettigheder (bornholmshospital.dk)

Kontakt os

Har du spørgsmål til skemaet eller vil du bare lave en foreløbig forespørgsel, kan du altid kontakte os på telefon 38 67 11 87

Det udfyldte skema sender du til os på digital post vi borger.dk. Du kan bruge dette link: Link til digital post på borger.dk >>>

Redaktør