​​

Gæstedialyse på Bornholms Hospital

​Vi har 2-3 pladser til rådighed til gæstedialyse. Har du brug for dialyse, mens du er på Bornholm, skal du kontakte os senest 6 uger før dit besøg

Sådan gør du

  • Kontakt os telefonisk og få bekræftet, at der er plads til dig senest 6 uger før dit besøg. Forespørgsel om gæstedialyse, kan dog tidligst ske 6 måneder før ønsket start dato.
  • Udfyld skemaet sammen med din stamafdeling og send det til os senest 2 uger før dit besøg

Hvis du som patient har stamafdeling i en af RegionH´s afdelinger, kan vi her i afdelingen selv trække de dialyse-data som er nødvendige. Du skal dog være opmærksom på, at du har de relevante blodprøver og podninger opdateret, før du kommer. Disse fremgår af skemaet "Gæstejournal".

Dialyseformer

Vi kan på Bornholms Hospital tilbyde hæmodialyse på Gambro Artis og AK98 maskiner. Af filtertyper benytter vi Revaclear 300 og 400 og dialysekatetre lukkes som standard med heparin. 

Benytter du andet udstyr, skal du selv medbringe det.

Selvdialyse

Hvis du kan dialysere dig selv, kan vi tilbyde enkelte patienter at få stillet et lokale og udstyr t​il rådighed uden for åbningstiden.


Vi forventer

  • at du er i en stabil fase af din dialyse
  • at du er så godt som selvhjulpen
  • at du medbringer din vanlige medicin samt den medicin, som skal gives under dialysen (fx. epo, jern etc)
  • at du kontakter os, hvis du alligevel ikke har brug for din plads

Forplejning

Der kommer en madvogn rundt i afdelingen, som tilbyder 1 sandwich, samt et lille udvalg af proteinholdige drikke og desserter. Du kan spise, mens du bliver behandlet. 

Hospitalets diætist giver gerne kostvejledning både til patienter og til pårørende – kontakt personalet.

Du er velkommen til selv at medbringe ekstra mad.

Befordring

Sundhedsloven siger, at patienter med udgangspunkt fra deres bopælsadresse jf. folkeregistret kan befordres til og fra sygehus, hvis fribefordringsreglerne er overholdt. 

Hvis du i en periode er flyttet i fx sommerhus eller på campingplads, skal du selv arrangere befordring. Du kan søge om befordringsgodtgørelse efter fribefordringsreglerne.

Kontakt os

Har du spørgsmål til skemaet eller vil du bare lave en foreløbig forespørgsel, kan du altid kontakte os  

Gæstedialyse på Bornholms Hospital

Opgang F, etage 3​

Kontaktinformation:

Anita Drejer anita.drejer@regionh.dk ​
Tlf: 38 67 10 15​

Det udfyldte skema sender du til os på digital post vi borger.dk. Du kan bruge dette link: Link til digital post på b​orger.dk >>>​

Redaktør