Behandling i Dialyse

Afsnit for Dialyse er et ambulant afsnit, der behandler patienter med kronisk nyresvigt.