Parkering

​Du har mulighed for at parkere ved alle indgange til Bornholms Hospital. Du finder invalideparkering tættest på alle indgange til hospitalet.

Parkeringszoner og regler

På Bornholms Hospital har vi 2 parkeringszoner.

  1. Uden tidsbegrænsning, skilte med grøn stribe.
  2. Tidsbegrænset parkering, skilte med blå stribe, forbeholdt patienter, pårørende og andre med korte ærinder på hospitalet


Se det fulde parkeringskort for Bornholms Hospital

Patienter og pårørende

Patienter og pårørende kan parkere frit på alle pladser - dog med gyldig P-skive, hvor dette påbydes.

Patienter med længere forløb end 3 timer, kan få forlænget deres parkering ved at henvende sig i receptionen. Her forlænger de parkeringen elektronisk på din nummerplade.

Pladser foran hovedindgangen er fortrinsvis med tidsbegrænsning

Pladserne foran hovedindgangen fra Ullasvej er fortrinsvis med tidsbegrænsning. Dette for at sikre, at patienter og pårørende kan få en plads. 

Har du brug for at parkere i længere tid anbefaler vi, at du parkerer på nogle af vores parkeringspladser ved søndre Villavej, som alle er uden tidsbegrænsning.

Færdselsloven gælder også på Hospitalets område

Færdselslovens bestemmelser gælder også på hospitalsområdet, og området kontrolleres hyppigt af P-vagter.

Du skal derfor være opmærksom på at huske p-skiven, og at det kun er tilladt at parkere på de afmærkede pladser.

Parkeringsregler i zonerne

For parkering i zonerne gælder følgende regler:

  • Der må ikke parkeres på brand- eller kørevej
  • Der må ikke parkeres på handicappladser uden gyldigt handicapkort 
  • Der må ikke parkeres på pladser reserveret til ambulancer og sygetransporter
  • Der må ikke parkeres på reserveret pladser uden gyldig P-tilladelse
  • Der må ikke parkeres udenfor bås i områder med bås-markeringer

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte parkeringsadministrationen i Center for Ejendomme på en af følgende måder:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Gentofte Hospitalsvej 20B
2900 Helle​rup

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som f.eks. dit personnummer eller dit køretøjs registreringsnummer, skal du skrive til os via Digital Post:​

​​Skriv sikkert til Parkeringsadministrationen med Digital Post via borger.dk (login med MitID)

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du sende os en besked:​​

Skriv besked til Parkeringsadministrationen (send ikke følsomme og fortrolige personoplysninger)


Redaktør