Socialrådgiver

Som indlagt eller ambulant patient på Bornholms Hospital har du mulighed for at få bistand fra Hospitalets Socialrådgiver. Socialrådgiveren kan fungere som bindeled mellem hospitalet og andre offentlige myndigheder​

​​​​​​​​

I forbindelse med sygdom og indlæggelse på hospital, kan der opstå problemer af såvel social som privat karakter, som man ikke selv er i stand til at løse. Hospitalets socialrådgiver kan hjælpe dig med råd og vejledning.

Socialrådgiveren har kendskab til de støttemuligheder der er i kommunen. Socialrådgiveren er således bindeled og brobygger mellem patienterne, kommunen og andre offentlige og private instanser.

Her kan socialrådgiveren hjælpe​

Hjælp og rådgivning af patienter/pårørende kan være:

 • rådgivende og orienterende samtale
 • arbejdsmarkedsforhold
 • medicintilskud
 • ansøgning om hjælpemidler
 • ansøgning om plejeorlov
 • sygedagpengeforhold
 • pensionsforhold
 • forsikring ved kritisk sygdom
 • støttetilbud til børn og unge
 • hjælp til akutte børnesager
 • misbrugsproblemer/tilbud
 • psykosociale tilbud
Redaktør