Forløbskoordinator

​En forløbskoordinator er uddannet sygeplejerske og har erfaring med kontakt til kræftpatienter og deres pårørende.

​Hvad er en forløbskoordinator?​

Forløbskoordinatoren har god indsigt i, hvilke spørgsmål og bekymringer, der kan fylde, når man som dig og dine pårørende har fået kræft ind på livet. Forløbskoordinatorerne har samtidig et tæt tværgående samarbejde med kirurgiske afdelinger på alle hosp​italerne. Det betyder, at de hjælper dig som patient med at finde ud af, hvor du skal henvende dig, hvornår, og hvordan dit behandlingsforløb kommer til at forløbe.​

​Om tilbuddet på Bornholms Hospital

Ventetiden, indtil den første samtale, og ventetiden mellem aftaler på hospitalet kan for mange patienter med kræft eller med mistanke om kræft føles meget lang. Ventetiden kan være forbundet med uvished, angst og frustrationer.

Her kan du få hjælp af en forløbskoordinator som du kan få til at hjælpe med at holde overblik, du kan spørge til råds og få vejledning før og mellem dine samtaler på hospitalet. 

Du kan også få støtte og hjælp under din rehabilitering efter at behandlingen på hospitalet er afsluttet.

Forløbskoordinatorerne har indsigt i, hvilke spørgsmål og bekymringer, der kan fylde, når man som dig og dine pårørende har fået kræft ind på livet. Forløbskoordinatorerne har samtidig et tæt tværgående samarbejde med afdelinger på både Bornholms Hospital og andre hospitaler i Region Hovedstaden.

Forløbskoordinatorerne på Bornholms Hospital er uddannede sygeplejersker og har erfaring med at have kontakt til kræftpatienter og deres pårørende. 

Kontakt til flere hospitaler

Ofte bliver du henvist til udredning og behandling via et ”kræftpakke-forløb”, som er et udredningsforløb, hvor det på forhånd ligger fast, hvilken afdeling der varetager forløbet, og hvilke undersøgelser du skal have foretaget.

For bornholmske patienter vil det ofte være sådan, at du skal have foretaget undersøgelser på flere forskellige hospitaler i Regionen. 

Her kan du få hjælp fra din forløbskoordinator, som kan hjælpe dig med at få overblik over undersøgelserne. Forløbskoordinatoren kan også hjælpe dig, hvis du af én eller anden årsag ikke har hørt fra det hospital, som du er henvist til. 

Er du henvist til udredning for en kræftsygdom, kan du kontakte forløbskoordinatoren, hvis du ikke har hørt fra hospitalet senest 4 hverdage efter du er blevet henvist til udredning.

Andre tilbud

  • Samtaler før, under og efter din behandling, hvor vi sammen finder ud af, hvilken hjælp, du har brug for.
  • Hjælp til at koordinere dit forløb mellem hospitaler, kommune og egen læge.
  • Hjælp til at koordinere når der er flere hospitalsafdelinger involveret i dit sygdomsforløb. 
  • Rådgivning i forhold til bivirkninger eller senfølger under og efter din kræftsygdom og behandling
  • Hjælp til at formidle kontakt til f.eks. diætist, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og psykolog
  • Støtte til håndtering af sorg/krise
  • Brobygning til diverse støtte tilbud
  • Hjælp og støtte til børn og voksne pårørende
  • Rådgivning og hjælp i forbindelse med bestilling af transport til og fra undersøgelse og behandling.

Download pjecen


Hvad kan jeg og mine pårørende bruge forløbskoordinatoren til?​​

En forløbskoordinator tager udgangspunkt i de spørgsmål eller bekymringer, som du eller dine pårørende har. Alle henvendelser er derfor relevante​

​Hvem kan få støtte til livet med kræft?

Har du eller har du haft en kræftsygdom eller har du en pårørende, der har en kræftsygdom, er du velkommen til at kontakte os og høre, hvad vi kan hjælpe dig med.

Også hvis du har fysiske, psykiske eller sociale følgevirkninger efter din kræftsygdom, kan vi i mange tilfælde hjælpe dig med at komme videre.

​Hvornår kan man søge kontakt til forløbskoordinatoren?

Du eller din pårørende kan kontakte forløbskoordinatoren, så snart du har en henvisning til klinikken.

Redaktør