Frit sygehusvalg

Rådgivning om frit sygehusvalg. Når du overvejer at blive behandlet på et andet hospital end dét, du er indkaldt til, skal du ringe til Rådgivning om Sygehusvalg i Region Hovedstaden.

​Sådan gør du, hvis du ønsker et andet hospital

Rådgiverne i frit sygehusvalg kan vejlede dig om mulighederne og eventuelt henvise dig videre. Det er en fordel, hvis du forbereder dig, inden du ringer. 

Sådan forbereder du dig:

 • Læs om dine rettigheder i indkaldelsesbrevet
 • Tjek ventetiderne på de mulige behandlingssteder på mitsygehusvalg.dk
 • Overvej hvad der er vigtigt for dig (fx korteste ventetid, bestemt behandlingssted, transportafstand)
 • Beslut hvilket behandlingssted, du helst vil henvises til, hvis du kan vælge frit. Der kan være undtagelser for, hvad du kan vælge. Det hjælper rådgiverne dig med at få overblik over, når du ringer

Hav følgende klar når du kontakter os:

 • CPR nummer
 • Indkaldelsesbrev
  • Navn på hospital og afdeling
  • Evt. behandlingskode
  • Henvisningsdato iflg. brevet
  • Mødedato
 • Årsag til henvendelse
 • Ønsker til behandlingssted

Kontaktinformation til rådgivning om sygehusvalg

Telefon og åbningstider

Ring til rådgiverne på tlf. 38 64 99 00 
 • Mandag kl. 9 - 15
 • Tirsdag kl. 9 - 15
 • Onsdag kl. 14 - 17
 • Torsdag kl. 9 - 13
 • Fredag kl. 9 - 13

Da vi ofte får mange henvendelser i de første timer af telefontiden, kan du med fordel kontakte os i nedenstående tidsrum:

 • Tirsdag: kl. 12 -  15
 • Onsdag kl. 16 - 17
 • Torsdag kl. 12 - 13
 • Fredag kl. 12 - 13

Du kan også skrive til os på email via sikker digital post

Du skal skrive til vores sikre postkasse på borger.dk eller e-boks.dk, da din henvendelse vil indeholde personfølsomme oplysninger.

 

Skriv til os med sikker digital post (log på med NemID) 

Mails besvares indenfor tre hverdage.

Eksempel på et forløb hvor du gør brug af det frie sygehusvalg

1. Indkaldelse

Du modtager en indkaldelse til behandling på et hospital i Region Hovedstaden om 2 måneder. I brevet står dine rettigheder beskrevet

2. Muligheder

Du undersøger mulighederne for at blive  behandlet andre steder pga. et ønske om hurtigere behandling.
Du tjekker ventetiderne på mitsygehusvalg.dk

3. Rådgivning

Du kontakter Rådgivning om Sygehusvalg og får overblik over dine valgmuligheder. Rådgiveren hjælper med at få dig henvist til et andet behandlingssted

4. Det videre forløb

Rådgiveren giver besked til hospitalet om flytning. Din oprindelige tid bliver aflyst. Dit nye behandlingssted indkalder dig herefter.

Læs mere om sygehusvalg

Ret til frit sygehusvalg

Når du er henvist til udredning, undersøgelse eller behandling på et hospital har du frit valg til alle offentlige hospitaler i Danmark, - forudsat at stedet har kapacitet og kan tilbyde dét, du skal udredes, undersøges eller behandles for.
Læs mere om retten til frit sygehusvalg på Sundhed.dk

Ret til hurtig udredning

Region Hovedstaden skal færdigudrede dig (undersøge hvad du fejler) indenfor 30 dage, fra de modtager din henvisning. Kan regionen ikke det, har du ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. du kan henvises videre til et andet offentligt hospital eller en privat klinik.
Læs mere om retten til hurtig udredning på Sundhed.dk

Ret til at vælge privat hospital (udvidet frit sygehusvalg)

Når du skal vente mere end 30 dage på behandling/undersøgelse/udredning, har du ret til ”udvidet frit sygehusvalg” på private klinikker, som regionen har aftale med. Der er visse undtagelser for reglen.
Læs mere om udvidet frit sygehusvalg på Sundhed.dk

Transport

Vær opmærksom på, at hvis du gør brug af et andet hospital/anden klinik, så er hovedreglen, at du selv sørger for og betaler for transporten.
Læs mere om transportreglerne på regionens hjemmeside
Redaktør