Tolkebistand

​Er det nødvendigt for din behandling, kan du få en tolk stillet til rådighed.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det er personalet, der afgør, om du har brug for en tolk, og som kontakter tolken. Du skal ikke betale for det.

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du mener, at regionen ikke har overholdt din ret til at få tolkebistand.
Læs mere om, hvordan du klager her

Du skal klage inden 4 uger efter, at du har fået afgørelse eller er blevet opmærksom på din mulighed for at klage. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i særlige tilfælde behandle din klage efter de 4 ugers udløb.

Love og bekendtgørelser

Redaktør