Vejledning om behandling i et andet EU-/EØS-land

Patientkontorerne er nationale kontaktpunkter vedr. behandling i et andet EU-/EØS-land.​

​​​​​​​​​​​

​​​Patientvejlederen informerer og vejleder borgere i Danmark, der ønsker behandling i et andet EU-/EØS-land og borgere fra andre EU-/EØS-lande, der ønsker behandling i Danmark. Vejledningen omfatter behandling på hospitaler, hos alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger m.v. Patientvejlederen kan informere om reglerne og de praktiske procedurer, hvis du ønsker behandling i et andet EU-/EØS-land.

Der er tilsvarende nationale kontaktpunkter i hvert af de øvrige EU-/EØS-lande, som kan informere om sundhedsvæsenet og behandlingsmuligheder i det pågældende land.

Se kontaktinformation til de øvrige nationale kontaktpunkter på Europa-Kommissionens hjemmeside

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring er koordinerende nationalt kontaktpunkt for alle landets kontaktpunkter. På styrelsens hjemmeside kan du læse om reglerne for behandling i et andet EU-/EØS-land.
Læs mere om international sygesikring

Hvis du vil læse mere:

Planlagt sygehusbehandling i udlandet

Redaktør