Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

​Styrelsen for patientsikkerhed har udført tilsyn med Bornholms Hospital i 2017. Her kan du læse rapporterne fra tilsynet.

Styrelsen for Patientsikkerhed går hvert år tilsyn på udvalgte danske hospitalsafdelinger med forskellige temaer. Ordningen er startet i 2017, hvor temaerne var medicinhåndtering og patientforløb for patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). 

Tilsynet på Anæstesiologisk Afdeling, Afsnit for Intensiv Behandling, Bornholm foregik 31.8.2017. Her var der ros til afdelingen for opfyldelsen af 15 ud af 17 såkaldte målepunkter. Samtidig havde styrelsen 2 ud 17 fund, som kunne give "Problemer af betydning for patientsikkerheden".

Hospitalet fremlagde samme dag som styrelsens tilsyn en handleplan, som indeholder en konkret strategi for patienthåndtering mellem Akutmodtagelsen og de øvrige afdelinger på Bornholms Hospital,  herunder tidsrammer for udarbejdelsen af lægefaglige notater ved tilsyn og akutte forløb. Styrelsen var tilfreds med dette og tilsynet blev dermed lukket uden yderligere opfølgning.

Tilsynsrapport fra Akutmodtagelsen

Tilsynsrapport fra Sengeafsnit 2 under Afdeling for Medicinske Sygdomme

Tilsynsrapport Afdeling for Medicinske Sygdomme, Sengeafsnit 2, Bornholms HospitalRedaktør