Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

​Styrelsen for patientsikkerhed udfører med jævne mellemrum tilsyn med Bornholms Hospital. Rapporterne fra tilsynes kan du læse her.

Hvad er Styrelsen for Patientsikkerhed?

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder og ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed går hvert år tilsyn på udvalgte danske hospitalsafdelinger med forskellige temaer.  Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Rapporter fra tilsyn på Bornholms Hospital

1. oktober 2018: Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

Tilsynsrapport Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Bornholms Hospital

1. oktober 2018: Diætistenheden

Tilsynsrapport Diætistenheden, Bornholms Hospital

1. september 2017: Sengeafsnit 2 under Afdeling for Medicinske Sygdomme

Tilsynsrapport Afdeling for Medicinske Sygdomme, Sengeafsnit 2, Bornholms Hospital

31. august 2017: AkutmodtagelsenRedaktør