Sukkersyge (Type 2-diabetes)

Basi​sbehandling

Kost, motion og rygeophør er vigtig i behandlingen af sukkersyge, også kaldet diabetes. De fleste sukkersygepatienter skal behandles med flere forskellige typer medicin:

Supp​lerende behandling

Medicin som sænker blodsukkeret
Metfor​min er 1. valg hos alle. Virker det ikke tilstrækkeligt, eller tåles det ikke, kan der gives medicin af andre typer - fx:

Tabletbehandling med medicin af typen:

  • sulfonylurinstof som fx glimepirid
  • DPP-4-hæmmer som fx alogliptin (Vipidia) eller alogliptin + metformin (Vipdomet)
  • SGLT-2-hæmmer som fx dapagliflozin (Forxiga)

Injektionsbehandling med medicin af typen:

  • Human insulin
  • GLP-1-analog som fx liraglutid (Victoza)

Behandling med medicin af typen GLP-1-analog er meget dyr, og bør derfor først vælges, hvis ingen af de øvrige medicintyper virker godt nok. 

 

Kolesterolsænkende medicin
Medicin af typen statin (fx atorvastatin eller simvastatin) gives som regel til alle med type-2 diabetes.  

 

Blodtrykssænkende medicin
Det er ofte nødvendigt at behandle med flere forskellige slags blodtrykssænkende medicin – se præparatforslag i afsnittet om "Forhøjet blodtryk". Medicin af typen ACE-hæmmer eller angiotensin-2-hæmmer bør indgå i behandlingen, da det beskytter nyrerne. 

 

Medicin som forebygger dannelse af blodpropper:
Acetylsalicylsyre 75 mg dagligt anbefales til alle diabetespatienter med tegn på hjerte-kar-sygdom og kan overvejes som forebyggende behandling hos patienter med høj risiko for hjerte-kar-sygdom. Clopidogrel kan anvendes, hvis acetylsalicylsyre ikke tåles.Der er risiko for mavesår ved behandling med acetylsalicylsyre. Forebyggende gives eventuelt et mavesyrehæmmende middel, fx pantoprazol eller omeprazol.

Anbefalet medicin*

Stoffer der sænker blodsukkeret

  • Metformin

* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Siden er sidst revurderet den 1. juni 2016 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden.

Redaktør