Hjertekrampe - (Angina Pectoris)

Basisbehandling​​

Den blodfortyndende medicin acetylsalicylsyre 75 mg dagligt gives livslangt. Clopidogrel gives  et halvt år efter ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer og livslangt, hvis acetylsalicylsyre ikke tåles.

Kolesterolsænkende medicin (atorvastatin eller simvastatin) gives livslangt. 

Supplerende behandling

​Der er risiko for mavesår ved behandling med acetylsalicylsyre. Forebyggende gives eventuelt et mavesyrehæmmende middel, fx pantoprazol eller omeprazol.

Hjertemedicin af typen beta-blokkere (metoprolol eller carvedilol) gives til patienter, som tidligere har haft blodprop i hjertet eller hjertesvigt. Det forbedrer prognosen.

Hvis der er andre risikofaktorer (fx sukkersyge, forhøjet blodtryk, blodprop i hjernen, symptomatisk hjertesvigt), kan en ACE-hæmmer (enalapril eller ramipril) tilføjes. Det mindsker risikoen for flere skader på hjertet. 

Ved behov for mere forebyggende medicin mod hjertekramper kan man bruge et langtidsvirkende nitrat, isosorbidmononitrat, eller en calciumkanalhæmmer, amlodipin, sammen med den øvrige medicin.

Ved akutte anfald af hjertekrampe bruges hurtigtvirkende nitrater (glycerylnitrat).

Anbefalet medicin*

Blodfor​​tyndende 

 • Acetylsalicylsyre (fx Hjerdyl)
 • Clopidogrel (efter ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer eller hvis acetylsalicylsyre ikke tåles)

Kole​sterolsænkende 

 • Atorvastatin
 • Simvastatin

 Beta-blo​​kkere

 • Metoprolol
 • Carvedilol

ACE-hæ​mmer

 • Enalapril
 • Ramipril

 Calcium​kanalhæmmere

 • Amlodipin

N​itrater - Ka​​rudvidende

Hurtigtvirkende: 

 • Glycerylnitrat (fx Nitroglycerin)

Langtid​​​svirkende: 

 • Isosorbidmononitrat 

* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Siden er sidst revurderet 1. juni 2016 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden​

Redaktør