Vurdering efterforbigående blodprop i hjernen (TCI)

TCI er en forkortelse for transitorisk iskæmisk infarkt og betegner en midlertidig iltmangel i hjernen. TCI opstår oftest ved, at en lille blodprop sætter sig fast i et af hjernens små blodkar og midlertidigt stopper blodtilførslen.

Formålet med samtalen

Du har været indlagt på sengeafsnittet med et TCI tilfælde (forbigående blodprop i hjernen). Ca. 3 måneder efter udskrivelsen bliver du tilbudt en ambulant samtale hos en sygeplejerske i Ambulatorie 1, hvor der vil blive lavet en vurdering af din fysiske og psykiske situation.

Din forberedelse

Ca. 2 uger før samtalen bedes du møde til blodprøvetagning. Prøverne er bestilt - mød blot direkte i Prøvetagningen, Bornholms Hospital, opgang C. Prøvetagningen har åbent på hverdage. Du finder aktuelle åbningstider på www.bornholmshospital.dk.  

Svarene på blodprøverne vil ligge klar, når du kommer til samtalen.

Du er selvfølgelig velkommen til at have en ledsager med til samtalen. Samtalen vil vare ca. 30 minutter.

Hvis du tager medicin

Den dag du møder til samtale, skal du medbringe en aktuel medicinliste.

Efter samtalen

Afhængigt af vurderingen, vil du enten blive henvist til yderligere vurdering/behandling på hospitalet eller afsluttet til videre behandling hos din egen læge.

Redaktør