Vurdering efter indlæggelse på sengeafsnit

Du bliver indkaldt til en samtale cirka 3 måneder efter din indlæggelse

Formålet med samtalen

Du har været indlagt på vores sengeafsnit. Ca. 3 måneder efter udskrivelsen bliver du tilbudt en ambulant samtale hos en sygeplejerske i vores ambulatorie, hvor der vil blive lavet en vurdering af din fysiske og psykiske situation.

Din forberedelse

Ca. 2 uger før samtalen bedes du møde til blodprøvetagning. Prøverne er bestilt - mød blot direkte i Prøvetagningen, Bornholms Hospital, opgang C. Prøvetagningen har åbent på hverdage. Du finder aktuelle åbningstider på www.bornholmshospital.dk

Du er selvfølgelig velkommen til at have en ledsager med til samtalen. Samtalen vil vare ca. 45 minutter. 

Hvis du tager medicin

Den dag du møder til samtale, skal du medbringe en aktuel medicinliste.

Efter samtalen

Afhængigt af vurderingen, vil du enten blive henvist til yderligere vurdering/behandling på hospitalet eller afsluttet til videre behandling hos din egen læge.

Redaktør