Vending af barn i underkropsstilling

Når barnet ligger i underkropsstilling, betyder det at numsen eller fødderne ligger nedad. Man bliver tilbudt, at barnet forsøges at blive vendt efter 36 uge.

Kort om underkropsstilling

Når terminsdatoen nærmer sig, ligger langt de fleste børn med hovedet nedad, men cirka 3-4 % af børnene ligger med numsen eller fødderne nedad. Det kalder vi for underkropsstilling eller sædestilling. Efter uge 37 er det kun få børn, der selv vender sig til hovedstilling.

Vi tilbyder at forsøge at vende barnet efter uge 36. Halvdelen af de børn, der ligger i underkropsstilling, kan vendes ved et vendingsforsøg. Jo tættere du er på termin, jo sværere kan det være at vende barnet.

Du skal forvente at være på hospitalet i nogle timer.

På hospitalet

Du bliver ultralydsskannet

Inden vi forsøger at vende dit barn, skanner vi dig for at være sikre på, at barnet stadig ligger i underkropsstilling. Hvis det ligger med hovedet nedad, kan du gå hjem igen. Hvis barnet fortsat ligger i underkropsstilling, vurderer vi, om forholdene er optimale for et vendingsforsøg.

Vi registrerer barnets hjerterytme

Vi registrerer barnets hjerterytme i cirka 20 minutter ved en CTG-registrering. Du får sat to bælter om maven med to målere. Den ene måler barnets hjerterytme, og den anden registrerer sammentrækninger i din livmoder.

Du får eventuelt en indsprøjtning, der virker afslappende på livmoderen

Vi giver dig eventuelt en indsprøjtning i låret med medicin, der virker afslappende på musklen i livmoderen. Medicinen kan give dig hjertebanken og hovedpine, men den er uskadelig for både dig og dit barn.

Vendingsforsøget

Lægen tager fat på din mave med hænderne og prøver at skubbe barnet over i en hovedstilling.

Vi overvåger barnets hjerterytme regelmæssigt undervejs og afbryder forsøget, hvis hjerterytmen ændrer sig. Det gør normalt ikke ondt at få vendt barnet, men det kan føles ubehageligt. Hvis det bliver for ubehageligt, stopper vi.

Vendingsforsøget tager cirka 5-10 minutter.

Risici

I sjældne tilfælde (mindre end 0,5 %) kan det blive nødvendigt med et akut kejsersnit. Vi anbefaler kejsersnit, hvis barnets hjerterytme bliver påvirket og er meget lang tid om at blive normal, eller hvis du begynder at bløde fra skeden, og vi mistænker, at din moderkage har løsnet sig.

Hvis du har blodtype rhesus negativ

Er din blodtype rhesus negativ, og dit barns blodtype rhesus positiv, anbefaler vi, at du får en indsprøjtning med anti-D efter vendingsforsøget.

Vi skanner dig igen og registrerer barnets hjerterytme

Efter vendingsforsøget skanner vi dig for at se, om barnet nu ligger med hovedet nedad. Vi registrerer derefter barnets hjerterytme med CTG i cirka 30 minutter. Du kan forvente at gå hjem derefter.

Hvis det ikke lykkes at vende barnet

Hvis det ikke lykkes at vende barnet, vil vi eventuelt forsøge igen i løbet af nogle dage. Det er dog mindre sandsynligt, at det lykkes ved et nyt forsøg. Vi taler med dig om mulighederne for at føde vaginalt eller ved et planlagt kejsersnit. Hvis du vælger at føde vaginalt, henviser vi dig til et andet fødested. I de fleste tilfælde er det Rigshospitalet

Undersøgelse af barnets hofter efter fødslen

Når dit barn har ligget i underkropsstilling i de sidste uger af graviditeten, er der en let øget risiko for, at barnet har en medfødt løshed i hofteleddet, der betyder, at barnets lårbensknogle kan glide ud af hofteskålen. I bliver derfor henvist til en ultralydsskanning i løbet af den første måned efter fødslen, så vi kan undersøge barnets hofter.

Hjemme igen

Kontakt os, hvis du bløder, får smerter, veer eller mærker mindre liv

Du skal kontakte os med det samme, hvis du bliver utilpas, får smerter eller veer, begynder at bløde, eller hvis du mærker mindre liv.

Kontakt os, hvis du får mistanke om, at barnet har vendt sig

Ved din næste jordemoderkonsultation undersøger din jordemoder, hvordan barnet ligger. Du skal kontakte os inden, hvis du får mistanke om, at barnet igen ligger i underkropsstilling.

Redaktør