Vævsprøve fra leveren (leverbiopsi)

Ved en leverbiopsi udtages en lille vævsprøve fra leveren. Undersøgelsen bliver udført som led i udredning for leversygdom.

Kort om undersøgelsen

Ved en leverbiopsi udtages en lille vævsprøve fra leveren. Undersøgelsen bliver udført som led i udredning for evt. leversygdom.

Vigtig forberedelse

Du skal holde pause med blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin (såsom Maravan, Eliquis, Xaralto eller Clopidogrel) eller er i behandling med acetylsalicylsyre (Magnyl), skal du holde pause med dette 5 dage før undersøgelsen.

Får du NSAID-præparater (f.eks. Ibumetin), skal du holde pause i 2 døgn før undersøgelsen. Er du i tvivl, kan du kontakte din egen læge.

Du skal faste på dagen for underzøgelsen

Det vil sige:

  • Du må ikke spise 6 timer før undersøgelsen (ej heller drikke mælk)
  • Du må drikke tynde væsker (vand, te og saft) indtil to timer før undersøgelsen
  • Får du medicin, må du tage denne om morgenen sammen med lidt vand

På hospitalet

Når du møder

Når du møder i Ambulatorie 1 mødes du af en sygeplejerske, som sikrer sig, at der er svar på dine blodprøver og at du er fastende.

Herefter får du i optaget en kort journal hos én af vores reservelæger.

Når du har talt med en sygeplejerske og lægen, bliver du fulgt hen i Akut sengefsnit, hvor du får en seng. En sygeplejerske tager imod dig og måler dit blodtryk, din puls og din temperatur.

Sådan foregår undersøgelsen

Du ligger med højre arm under nakken. Huden desinficeres, og du bliver lokalbedøvet. Herefter udtager lægen vævsprøven fra leveren med en særlig kanyle under vejledning af ultralyd. Der kan komme ubehag/let smerte i højre skulder og ved indstiksstedet.

Undersøgelsen foregår i Afdeling fór Røntgen og Skanning og varer fra 30 minutter til en time.

Efter undersøgelsen

Når du kommer tilbage til Akut Sengeafsnit, skal du forblive fastende og sengeliggende i 2 timer (du må dog gerne gå på toilettet). Du vil blive observeret tæt i 6 timer.

Sygeplejersken vil kontrollere din puls og dit blodtryk hyppigt for at sikre sig, at der ikke er komplikationer til vævsprøven.

Kontrollen foregår:

  • Hvert 15. minut den første time
  • Hver halve time i de næste to timer.
  • Hver time i de resterende 3 timer.

Du vil få tilbudt smertestillende medicin, hvis du har smerter.

Udskrivelse

Hvis dit forløb er komplikationsfrit, kan du udskrives efter 6 timers observation. Hvis du bor alene, så skal du overnatte i AMMA. Du bliver før udskrivelse tilset af en læge.

Når du kommer hjem

Vær opmærksom på svimmelhed, smerter eller feber

Bliver du svimmel, utilpas, eller får smerter eller feber, når du er kommet hjem, skal du kontakte Akuttelefonen 1813 eller din egen læge.

Føler du dig meget dårlig, så skal du kontakte 112.

Undgå fysk anstrengelse

Der frarådes herudover større fysisk anstrengelse og tunge løft de første 2-3 dage efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Sendes til dig elektronisk eller overleveres ved næste samtale i ambulatoriet.

Redaktør