Urinopsamling - midtstråleurin

En urinprøve kan bruges til at udelukke eller bekræfte sygdom eller følge et sygdoms- eller behandlingsforløb. Her finder du vejledning i, hvordan du laver en midtstråleurinprøve.

En urinprøve kan bruges til at udelukke eller bekræfte sygdom eller følge et sygdoms- eller behandlingsforløb.

Formål

Urinprøver benyttes til at udelukke eller bekræfte sygdom eller følge et sygdoms- eller behandlingsforløb.

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører analyserne og sender svarene til din læge. Lægen ved, hvorfor urinprøven skal undersøges, og vil derfor være den, der bedst kan vurdere svarene og give yderligere vejledning og information.

Prøvetagning

Undgå at fjerne beskyttelsesetiketten på låget. Urinbægeret skal være forsynet med rekvisitionsnummer. 

  • Åbn låget til urinbægeret og læg låget med indersiden opad.
  • Vask dig ved urinrørets udmunding før du laver urinprøven - mænd skal trække forhuden tilbage, og kvinder skal holde skamlæberne adskilt.
  • Tis i toilettet til din blære er cirka halvt tømt. Herefter holder du opsamlingsbægeret ind i urinstrålen og tisser i bægeret til det er 2/3 fyldt. På den måde får du urin fra midtstrålen.
  • Lad resten af din urin i toilettet
  • Skru låget på igen og tør eventuelt spild på bægeret af.

Overførsel af urin til uringlas

Dette kan gøres af enten sundhedspersonale eller patienten selv.

Urinprøven blandes og herefter overføres ca. 10 ml. urin til uringlas på følgende måde:

  • Beskyttelsesetiketten fjernes fra urinbægerets låg.
  • Et uringlas stikkes med proppen ned over det gummibeklædte strå på urinbægeret, hvorved urin på grund af undertryk i uringlasset overføres glasset.
  • Uringlasset afleveres til sundhedspersonale.

Resultatet af undersøgelsen

Resultatet på undersøgelsen foreligger normalt efter cirka to hverdage og kan ses på sundhed.dk. Tal med den rekvirerende læge eller afdeling om svaret.

Redaktør