Undersøgelse for graviditetsdiabetes

Når man skal undersøges for graviditetsdiabetes, skal man til undersøgelsen drikke en sukkeropløsning, der består af vand og sukker. Det er vigtigt, at man faster inden undersøgelsen. Man skal være på hospitalet i nogle timer, derfor skal man forberede sig på ventetid.

Kort om undersøgelsen

Da du er i øget risiko for at udvikle diabetes i din graviditet, tilbydes du en undersøgelse, hvor du får målt dit blodsukker. Til undersøgelsen skal du drikke en sukkeropløsning, der består af vand tilsat sukker. Vi kalder også undersøgelsen for glukosebelastning eller sukkerbelastning.

Undersøgelsen varer cirka 2½ time.

Der kan være forskellige årsager til, at man udvikler graviditetsdiabetes. Sandsynligheden er øget for kvinder, der:

  • før graviditeten havde et BMI over 27
  • har diabetes i familien
  • tidligere har født et barn over 4500 gram
  • tidligere har haft graviditetsdiabetes
  • har eller har haft sukker i urinen i løbet af graviditeten
  • venter mere end ét barn
  • lider af polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

Vigtig forberedelse

Spis, som du plejer i 3 dage inden undersøgelsen

De sidste 3 dage inden undersøgelsen, skal du spise, som du plejer.

Undgå motion op til undersøgelsen

De sidste 8 timer inden undersøgelsen bør du undlade at dyrke hård motion, da det kan påvirke resultatet.

Du skal faste inden undersøgelsen

Du skal faste inden undersøgelsen. Det vil sige, at:

  • fra kl. 22.00 aftenen inden undersøgelsen skal du stoppe med at spise. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller
  • fra kl. 22.00 aftenen inden undersøgelsen skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske
  • fra kl. 22.00 må du heller ikke ryge eller bruge produkter med nikotin.

Du må dog gerne skylle munden med vand og børste tænder. Du må også gerne tage nødvendig medicin med lidt vand.

Kontakt os, hvis du bliver syg, får feber eller tager antibiotika

Hvis du bliver syg eller tager antibiotika, kan vi ikke lave undersøgelsen. Du skal derfor ringe til os senest om morgenen på dagen for undersøgelsen, så vi kan give dig en ny tid. Se telefonnummer under 'Kontakt'.

Medbring læsestof og lidt at spise

Det er en god idé at tage en bog, et blad eller anden underholdning med, som du kan få tiden til at gå med, mens du venter. Vi anbefaler også, at du tager lidt mad med, som du kan spise, når undersøgelsen er færdig.

På hospitalet

Selve undersøgelsen

Du skal i løbet af 5 minutter drikke 2-3 dl sukkervand. Herefter skal du vente i 2 timer.

Ubehag ved undersøgelsen

Enkelte kvinder bliver lidt utilpasse eller får kvalme, når de har drukket sukkervandet. Det kan hjælpe at ligge ned. Vi finder et sted, du kan hvile dig, hvis du får det dårligt.

Hold dig i ro

Du skal blive på hospitalet, mens du venter. Det er vigtigt, at du holder dig i ro, da for meget bevægelse kan påvirke resultatet af undersøgelsen, men du må ikke falde i søvn. Du må gerne gå på toilettet. 

Du må ikke spise, drikke eller ryge

Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du venter, da det påvirker blodsukkeret. Du må gerne tygge sukkerfrit tyggegummi.

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen samme dag eller dagen efter.

Redaktør