Undersøgelse af spiserør og mavesæk (gastroskopi)

Information vedrørende kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk gennem svælget.

Kort om Kikkertundersøgelsen

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af dit spiserør, din mavesæk og din tolvfingertarm. Formålet med undersøgelsen, er at finde en forklaring på dine mavegener.

Vigtig forberedelse

Vi ringer til dig første hverdag før operationen

Operationsplanen og dermed dit mødetidspunktet  bliver endelig fastlagt eftermiddagen før undersøgelsen. Du bliver derfor ringet op første hverdag inden operationen fra efter kl 14, hvor du får dit endelige mødetidspunkt. Vær opmærksom på, at ringer fra skjult nummer. Vi har lukket om fredagen, så skal du undersøges en mandag, ringer vi til dig om torsdagen i ugen før. Du kan også selv kontakte os fra kl.14 til 15.30 på tlf. 38 67 12 80.

Du skal møde fastende

Da din mavesæk skal være tom ved undersøgelsen, skal du møde fastende. Det vil sige at du ikke må spise, drikke eller tygge tyggegummi og lignende efter midnat på dagen for undersøgelsen. Du må heller ikke ryge. Du må gerne børste tænder, dog uden at synke vand.

Kontakt os, hvis du føler dig syg

Hvis du om morgenen på mødedagen føler du er forkølet og/eller har feber skal du kontakte os.

Hvis du tager medicin

Tager du medicin dagligt, skal du tage en medicinliste med til undersøgelsen.
På undersøgelsesdagen skal du tage din sædvanlige morgenmedicin, men drikke mindst muligt vand til den. Er du i insulin-behandling, må du først tage den efter undersøgelsen, du skal derfor tage insulinen med. Er du i blodfortyndende behandling bedes du kontakte Dagafsnit for Kirurgi, for at aftale evt. pausering af præperatet.  

Gå i bad hjemmefra

Da undersøgelsen foregår på operationsafsnittet, er det vigtigt at du møder nyvasket og med rent tøj.

På hospitalet

Før kikkertundersøgelsen

Når du møder på afsnittet bliver  du informeret om selve undersøgelsen og du taler også med lægen som skal undersøge dig. Du får naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål til undersøgelsen eller noget af det, som står i denne information.

Sådan foregår kikkertundersøgelsen

Et gastroskop er et fingertykt bøjeligt rør, som kan overføre billeder fra kroppens indre via et videokamera til en Tv-skærm. Røret er tyndere end meget af den mad, du spiser. Undersøgelsen foregår ved at vi fører røret ind gennem din mund, gennem spiserøret og ned i mavesækken. Under hele undersøgelsen ligger du på siden og hvis du vil kan du selv følge med i kameraets vej på den samme skærm, som lægen ser på. For at kunne se mest muligt med kameraet, pustes der lidt luft ned i maven samtidig med undersøgelsen. Selve undersøgelsen gør ikke ondt, men kameraets passage gennem svælget kan være lidt generende. Du får derfor tilbudt at få et par pust med lokalbedøvende spray i svælget, for at dæmpe svælgreflekserne.

Efter undersøgelsen

Hvis du har fået lokalbedøvende spray i svælget, må du først spise og drikke 1½ time efter undersøgelsen, da lokalbedøvelsen gør, at du kan få mad og væske galt i halsen. Du kan, efter at bedøvelsen holder op med at virke, få svien i halsen og du kan også have en del luft i tarmene, men det er forbigående. Efter undersøgelsen får du resultat af undersøgelsen at vide, samt eventuelt en plan for din videre behandling. 

Redaktør