Undersøgelse af spiserør og mavesæk (gastroskopi)

Information vedrørende kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk gennem svælget.

Du er henvist til en ambulant kikkertundersøgelse af din mavesæk gennem svælget.  Formålet med denne pjece er, at du er forberedt til undersøgelsen, så du undgår at blive aflyst.

Formålet med undersøgelsen
Gastroskopi er en undersøgelse af dit spiserør, din mavesæk og din tolvfingertarm. Formålet med undersøgelsen, er at finde en forklaring på dine mavegener.

VIGTIGT:
Mødetidspunktet bliver kun endelig fastlagt eftermiddagen før undersøgelsen. Du vil derfor blive ringet op første hverdag inden operationen fra kl.14:00 og få det endelige mødetidspunkt. Vi ringer fra skjult nummer. Hvis du vil kontakte personalet, kan du ringe fra kl.14:00 til 15:30 til Dagafsnit for Kirurgi på tlf. 3867 1280.
Hvis din undersøgelse er en mandag, vil du blive kontaktet torsdagen ingen. Afsnittet er lukket fredag til søndag.

Din forberedelse
Da din mavesæk skal være tom ved undersøgelsen, skal du møde fastende. Det vil sige at du ikke må spise, drikke eller tygge tyggegummi og lignende efter midnat på dagen for undersøgelsen. 
Du må heller ikke ryge. 
Du må gerne børste tænder, dog uden at synke vand.
Hvis du om morgenen på mødedagen føler du er forkølet og/eller har feber skal du ringe til os.

Når du møder på afsnittet bliver  du informeret detaljeret om selve undersøgelsen og du taler også med lægen som skal undersøge dig. Du får naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål til undersøgelsen eller noget af det, som står i denne information. Da undersøgelsen foregår på operationsafsnittet, er det vigtigt at du møder nyvasket og med rent tøj.

Hvis du tager medicin
Tager du medicin dagligt, skal du tage en medicinliste med til undersøgelsen.
På undersøgelsesdagen skal du tage din sædvanlige morgen-medicin, men drikke mindst muligt vand til den. Er du i insulin-behandling, må du først tage den efter undersøgelsen, du skal derfor tage insulinen med.
Er du i blodfortyndende behandling bedes du kontakte Dagafsnit for Kirurgi, for at aftale evt. pausering af præperat.  

Sådan foregår en gastroskopi
Et gastroskop er et fingertykt bøjeligt rør, som kan overføre billeder fra kroppens indre via et videokamera til en Tv-skærm. Røret er tyndere end meget af den mad, du spiser. Undersøgelsen foregår ved at vi fører røret ind gennem din mund, gennem spiserøret og ned i mavesækken. Under hele undersøgelsen ligger du på siden og hvis du vil kan du selv følge med i kameraets vej på den samme skærm, som lægen ser på. For at kunne se mest muligt med kameraet, pustes der lidt luft ned i maven samtidig med undersøgelsen. Selve undersøgelsen gør ikke ondt, men kameraets passage gennem svælget kan være lidt generende. Du får derfor tilbudt at få et par pust med lokalbedøvende spray i svælget, for at dæmpe svælgreflekserne.

Efter undersøgelsen
Hvis du har fået lokalbedøvende spray i svælget, må du først spise og drikke 1½ time efter undersøgelsen, da lokalbedøvelsen gør, at du kan få mad og væske galt i halsen. Du kan, efter at bedøvelsen holder op med at virke, få svien i halsen og du kan også have en del luft i tarmene, men det er forbigående. Efter undersøgelsen får du resultat af undersøgelsen at vide, samt eventuelt en plan for din videre behandling. 

Kontakt til Dagafsnit for Kirurgi
Hvis du er forhindret i at møde på den planlagte behandlingsdag, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte  afdelingen på Tlf. 38 67 12 80 eller
Mail: kirdag@regionh.dk  Åbningstider: Mandag til torsdag fra 08:00 til 16:00.

Redaktør