Træning for hjertepatienter

Forløbsprogram for hjertepatienter

Om træningen

Du er blevet henvist til træning i fysioterapien på Bornholms Hospital som del af behandlingen for din hjertesygdom. Træningen på hospitalet foregår under trygge forhold, og vi håber, træningen vil give dig en oplevelse af, at du trygt kan belaste kroppen, og at du samtidig kommer i bedre form.  Det er vigtigt, at du efter afslutningen af træningen i fysioterapien fortsætter med at være fysisk aktiv i din hverdag for at modvirke forværring eller tilbagefald af din hjertesygdom.

Vi tilbyder dig et træningsforløb på 12 uger, 2 gange ugentligt á 1 time. Med udgangspunkt i din hjertelidelse og dit forløb bliver det besluttet hvor du skal træne.

Praktiske informationer

Dit træningsforløb

__  Dit træningsforløb er planlagt til at vare 12 uger i fysioterapien på Bornholms Hospital.

__  Dit træningsforløb er planlagt som delt forløb med 6 ugers træning i fysioterapien på Bornholms Hospital og 6 ugers træning i Bornholms Regionskommunes træningsenhed.

Afbud og kørsel

Afbud skal meddeles på telefon 38 67 18 00 eller træningsgangen før til din fysioterapeut.

Kørsel til og fra træning er som udgangspunkt noget du selv skal sørge for. Kan dette ikke lade sig gøre, drøfter du mulighederne for transport med din fysioterapeut.

Omklædning og bad

I fysioterapien er der omklædnings- og badefaciliteter. Medbring håndklæde til badet, løstsiddende tøj og fastsiddende rene indendørssko til træningen.

Behovsmedicin

Hvis din læge har ordineret behovsmedicin (eksempelvis nitroglycerin eller astmamedicin), skal du medbringe denne under træningen og skrive dit navn på medicinen.

Drikke under træningen

Der er opsat vandautomat med drikkevand.

Hvorfor skal man træne efter hjertesygdom

Forskning har vist, at personer der er behandlet for hjertesygdom, som efterfølgende er fysisk aktive, har en lavere dødelighed, færre indlæggelser og en bedre livskvalitet, end personer der er fysisk inaktive.

Fysisk aktivitet medfører sundhedsfremmende effekter som:

  • at blodtrykket falder
  • at risikoen for  blodpropper falder                
  • forebyggelse  af type 2 sukkersyge      
  • at modvirke overvægt
  • forbedringer af kolesteroltallet                           
  • at modvirke depression

Hvis du øger din træningsmængde eller træningsintensitet medfører det naturligvis også bedre muskelstyrke, kondition og balance.

Hjertetræning

For at få det optimale udbytte af træningen er det vigtigt at du møder hver gang. Dit hjerte, kredsløb og muskler tilpasser sig de belastninger du udsætter dig for. Fysisk træning styrker kroppen, og inaktivitet medfører omvendt en ringere funktion - blandt andet af dit kredsløb. 

Træningen foregår på hold med op til 8 deltagere og ledes normalt af 1 eller 2 fysioterapeuter. Vi starter med opvarmning på kondicykler og vil efterfølgende træne mere intensivt med kredsløbs- og styrketræning. Midtvejs i forløbet holder vi en lille pause, hvor du kan få lidt at drikke. Vi slutter træningen med nedvarmning og udspænding.  

Det er altid fornuftigt at starte lidt forsigtigt med uvant træning. Pres ikke dig selv for meget de første gange og følg ikke blindt de øvrige deltageres tempo.  Følg fysioterapeutens vejledning med hensyn til intensitet, og spørg hvis du er i tvivl. 

Er du ikke vant til at træne, kan du opleve muskelømhed 1 eller 2 dage efter træningen. Det kan være ubehageligt, men er en helt normalt tilpasning fra musklernes side. Det vil dog altid være en god idé at nævne dette over for din fysioterapeut.

Hvis du oplever brystsmerter, svimmelhed, regulær åndenød eller muskelkramper under træningen skal du stoppe og kontakte fysioterapeuten. Du skal ikke træne hvis du føler dig syg og har feber, men kan genoptage træningen når du atter er rask. 

Træning 2 gange ugentligt vil for de fleste være nok til at opnå en fysisk fremgang. Træning 3 gange ugentligt er dog bedre. Vi håber, du samtidig med at du træner i fysioterapien vil påbegynde træning på egen hånd.

Når holdtræningen er slut

Vi håber at du efter de 12 ugers træning har fået mod på og lyst til at fortsætte træningen på egen hånd - eller bedre – sammen med andre. Det bedste er, hvis du allerede, mens du træner i fysioterapien, begynder at træne på egen hånd. 

Du er nu behandlet for din hjertesygdom og når du også har modtaget 12 ugers genoptræning, bør du - som alle andre - følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler:

  • at du er fysisk aktiv 30 minutter dagligt af mindst moderat intensitet, som typisk kan være frisk gang eller cykling.
  • at du mindst 2 gange ugentlig træner med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed. Træning kan både omfatte konditions- og styrketræning.

Du kan læse mere om anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

På hjerteforeningens hjemmeside er der flere gode råd om motion. Der er idéer til motion og bevægelse, forskellige træningsprogrammer på forskellige niveauer.

Hvis du ikke magter al den træning

Hvis du er i dårlig form og har et lavt aktivitetsniveau, kan al den træning virke uoverkommelig. Men personer der er i dårlig form, vil opnå en fysisk forbedring allerede ved mindre træning, så enhver øgning af dit aktivitetsniveau vil virke sundhedsfremmende.

Redaktør