Træning for diabetespatienter

Forløbsprogram for diabetespatienter

Om træningen

Du er blevet henvist til træning i fysioterapien på Bornholms Hospital som del af behandlingen for din type 2 diabetes.

Træningen på hospitalet foregår under trygge forhold, og vi håber, træningen vil give dig en oplevelse af, at du trygt kan belaste kroppen, og at du samtidig kommer i bedre form. Det er vigtigt, at du efter afslutningen af træningen i fysioterapien fortsætter med at være fysisk aktiv i din hverdag for at modvirke forværring af din diabetes og senfølger.

Vi tilbyder dig et træningsforløb på 24 uger, 2 gange ugentligt å 1 time.

Praktiske informationer

Afbud og kørsel

Afbud skal meddeles på telefon 38 67 18 00 eller træningsgangen før til din fysioterapeut.

Kørsel til og fra træning er som udgangspunkt noget du selv skal sørge for. Kan dette ikke lade sig gøre, drøfter du mulighederne for transport med din fysioterapeut.

Omklædning og bad

I fysioterapien er der omklædnings- og badefaciliteter. Medbring håndklæde til badet, løstsiddende tøj og fastsiddende rene indendørssko til træningen.

Tag blodsukkerapparatet med

Medbring blodsukkerapperat og lancetter så du før og efter træningen kan måle dit blodsukker.

Tag mad med til træning

Medbring lidt at spise (brød, frugt), hvis dit blodsukker skulle blive for lavt efter træningen.

Drikke under træningen

Der er opsat vandautomat med drikkevand.

Derfor skal du træne

Fysisk aktivitet medfører sundhedsfremmende effekter som:

  • øget insulinfølsomhed                      
  • øget optag af sukker fra blodbanen      
  • bedre regulering af blodsukker
  • nedsat risiko for senskader
  • Når du øger din træningsmængde eller træningsintensitet medfører det naturligvis også bedre muskelstyrke, kondition og balance.

Træningen

For at få det optimale udbytte af træningen er det vigtigt at du møder hver gang. Træningen bedrer reguleringen af dit blodsukker, men bedringen mistes hurtigt igen, hvis du stopper med at træne. Fysisk træning styrker kroppen, og inaktivitet medfører omvendt en ringere funktion.

Træningen foregår på hold med op til 8 deltagere og ledes normalt af 1 eller 2 fysioterapeuter. Vi starter med opvarmning på kondicykler og vil efterfølgende træne mere intensivt med kredsløbs- og styrketræning. Midtvejs i forløbet holder vi en lille pause, hvor du kan få lidt at drikke. Vi slutter træningen med nedvarmning og udspænding. 

Det er altid fornuftigt at starte lidt forsigtigt med uvant træning. Pres ikke dig selv for meget de første gange og følg ikke blindt de øvrige deltageres tempo.  Følg fysioterapeutens vejledning med hensyn til intensitet, og spørg hvis du er i tvivl.

Hvis du oplever ubehag under træningen skal du kontakte fysioterapeuten. Du skal ikke træne hvis du føler dig syg og har feber, men du kan genoptage træningen, når du atter er rask.

Når holdtræningen er slut

Vi håber at du efter de 12 ugers træning har fået mod på og lyst til at fortsætte træningen på egen hånd - eller bedre – sammen med andre. Det bedste er, hvis du allerede, mens du træner i fysioterapien, begynder at træne på egen hånd.

Du bør fremover - som alle andre - følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler:

  • at du er fysisk aktiv 30 minutter dagligt af mindst moderat intensitet,         som typisk kan være frisk gang eller cykling.
  • at  du mindst 2 gange ugentlig træner med høj intensitet af mindst 20  minutters  varighed. Træning kan både omfatte konditions- og styrketræning.

Du kan læse mere om anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

På diabetesforeningens hjemmeside er der flere gode råd om motion. Der er idéer til motion og bevægelse og forskellige træningsprogrammer.

Hvis du ikke magter al den træning

Hvis du er i dårlig form og har et lavt aktivitetsniveau, kan al den træning virke uoverkommelig. Men personer der er i dårlig form, vil opnå en fysisk forbedring allerede ved mindre træning, så enhver øgning af dit aktivitetsniveau vil virke sundhedsfremmende.

Redaktør