Træning for KOL-patienter

Forløbsprogram for KOL patienter

Om træningen

Du er blevet henvist til træning i fysioterapien på Bornholms Hospital som del af behandlingen for din KOL. Træningen på hospitalet foregår under trygge forhold, og vi håber, træningen vil give dig en oplevelse af, at du trygt kan belaste kroppen, og at du samtidig kommer i bedre form.  Det er vigtigt, at du efter afslutningen af træningen i fysioterapien fortsætter med at være fysisk aktiv i din hverdag for at modvirke forværring af symptomerne på din lungesygdom. Vi tilbyder dig et træningsforløb på 12 uger, 2 gange ugentligt á 1 time.

Praktiske informationer

Afbud og kørsel

Afbud skal meddeles på telefon 38 67 18 00 eller træningsgangen før til din fysioterapeut. Kørsel til og fra træning er som udgangspunkt noget du selv skal sørge for. Kan dette ikke lade sig gøre, drøfter du mulighederne for transport med din fysioterapeut.

Omklædning og bad

I fysioterapien er der omklædnings- og badefaciliteter. Medbring håndklæde til badet, løstsiddende tøj og fastsiddende rene indendørssko til træningen.

Behovsmedicin

Hvis din læge har ordineret anfaldsmedicin som Ventoline, Bricanyl eller Atrovent, skal du medbringe denne under træningen og skrive dit navn på medicinen.

Drikke under træningen

Der er opsat vandautomat med drikkevand.

Hvorfor skal man træne når man har KOL?

De fleste personer med KOL vil for at undgå forpustelsen begrænse deres fysiske aktiviteter med det resultat, at deres fysiske form bliver ringere.  Er man i ringe form, bliver man lettere forpustet, og dette kan være begyndelsen på en ond cirkel, hvor formen bliver stadigt ringere. Men det er faktisk kun godt at træne og bruge sin krop – også selvom man bliver forpustet

Fysisk aktivitet medfører sundhedsfremmende effekter som:

  • forbedring af din udholdenhed
  • øgning af din muskelstyrke
  • mindsker din åndenød og ubehaget ved dette
  • risikoen for hjertesygdom falder
  • forebyggelse af type 2 diabetes
  • forbedringer af kolesteroltallet
  • modvirker depression

KOL holdtræning

For at få det optimale udbytte af træningen er det vigtigt, at du møder hver gang. Dit hjerte, kredsløb og muskler tilpasser sig de belastninger, du udsættes for. Fysisk træning styrker kroppen, og inaktivitet medfører omvendt en ringere form.

Træningen foregår på hold med op til 8 deltagere og ledes normalt af 1 eller 2 fysioterapeuter. Vi starter med opvarmning på kondicykler og vil efterfølgende træne mere intensivt med kredsløbs- og styrketræning. Midtvejs i forløbet holder vi en lille pause, hvor du kan få lidt at drikke. Vi slutter træningen med nedvarmning og udspænding. 

Det er altid fornuftigt at starte lidt forsigtigt med uvant træning. Pres ikke dig selv for meget de første gange og følg ikke blindt de øvrige deltageres tempo.  Følg fysioterapeutens vejledning med hensyn til intensitet, og spørg hvis du er i tvivl.

Er du ikke vant til at træne, kan du opleve muskelømhed 1 eller 2 dage efter træningen. Det kan være ubehageligt, men er en helt normalt tilpasning fra musklernes side. Det vil dog altid være en god idé at nævne dette over for din fysioterapeut. Du skal ikke træne hvis du føler dig syg eller har feber, men kan genoptage træningen når du atter er rask.

Træning 2 gange ugentligt vil for de fleste være nok til at opnå en fysisk fremgang. Træning 3 gange ugentligt er dog bedre. Vi håber, du samtidig med at du træner i fysioterapien vil påbegynde træning på egen hånd.

Når holdtræningen er slut

Vi håber, at du efter de 12 ugers træning har fået mod på og lyst til at fortsætte træningen på egen hånd - eller bedre – sammen med andre. Det bedste er, hvis du allerede, mens du træner i fysioterapien, begynder at træne på egen hånd.

Du er nu i medicinsk behandling for din KOL, og når du også har modtaget 12 ugers genoptræning, bør du - som alle andre - følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler:

  • at du er fysisk aktiv 30 minutter dagligt af mindst moderat intensitet, som typisk kan være frisk gang eller cykling.
  • at du mindst 2 gange ugentlig træner med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed. Træning kan både omfatte konditions- og styrketræning.

Du kan læse mere om anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

På Danmarks lungeforenings hjemmeside www.lunge.dk er der gode råd om motion og forskellige træningsprogrammer på forskellige niveauer.

Hvis du ikke magter al den træning

Hvis du er i dårlig form, og har et lavt aktivitetsniveau, kan al den træning virke uoverkommelig. Men personer der er i dårlig form, vil opnå en fysisk forbedring allerede ved mindre træning, så enhver øgning af dit aktivitetsniveau vil virke sundhedsfremmende.

Redaktør