Telemedicinsk sårpleje

Vejledning i brug af pleje.net

Vejledning til patienter med sår, der er tilknyttet Telemedicinsk sårvurdering www.pleje.net.

Telemedicinsk sårvurdering er en netbaseret sårjournal, kaldet pleje.net

Plejenet

Du oprettes kun i programmet, hvis du har givet samtykke til, at dine helbredsoplysninger må videregives.

I programmet gives adgang til sårspecialisterne, din praktiserende læge, samt eventuelt andre relevante samarbejdspartnere og naturligvis dig selv. Det betyder, at de kan samarbejde om din behandling og du får den optimale rådgivning. Du og den kommunale sygeplejerske får en hurtig tilbagemelding på den aktuelle sårbehandling samt forslag til eventuelle forbedringer i behandlingen af dit sår.

Fordelen ved dette er, at du kan behandles derhjemme, med færre besøg i Sårambulatoriet, Bornholms Hospital.

Har du spørgsmål, kan du eller den kommunale sygeplejerske altid skrive til os via pleje.net.

Afslutning

Dit sårforløb afsluttes når dit sår er helet. Inden afslutning vil vi sikre os, at du er informeret om, hvordan du kan forebygge at få nye sår.

Information om pleje.net

Adgang/log ind til www.pleje.net

For at få adgang til din sårjournal, skal du have adgang til internettet via en pc eller tablet. Du skal bruge NemID til at logge på.

De forskellige faner på pleje.net

  • Sårdata: Denne fane indeholder oplysninger om sårets udseende. Der bruges beskrivelser i form af notater, billeder, vurderinger og undersøgelser.
  • Såranamnese: Er historien om hvordan dit sår er opstået.
  • Billeder: Din sårsygeplejerske er ansvarlig for, at der regelmæssigt lægges foto ind af såret. Såret størrelse bliver efterfølgende målt op, så man kan følge sårets udvikling.
  • Sårudvikling: Her ses graf over sårstørrelsens udvikling.

Din kontakt til specialisterne

Klik på ”nyt notat”, så kan du skrive dine spørgsmål eller komme med dine kommentarer til behandlingen.

Du kan selv lægge digitale billeder ind, via filer i notatet, eller billeder kan overføres ved brug af en app på din smartphone ”Pleje.net borger”.

Hvis din besked er til den kommunale sygeplejerske, skal du sætte flueben i ”EDI” til ”egen kommune, hjemmesygepleje og træning”.

Billedfremviser

Her kan du se samtlige billeder af dit sår.

Redaktør