Støtte og koordination til patienter med to eller flere kroniske sygdomme

Når du har to eller flere kroniske sygdomme, hyppige aftaler på hospitalet og oplever at det er svært at få overblik over dit samlede sygdomsforløb, kan du få hjælp af en forløbskoordinator.

Om tilbuddet 

Når man er diagnosticeret med flere kroniske sygdomme, kan det for nogen være svært at overskue hvordan man bedst håndterer de ofte hyppige besøg på hospitalet. Det manglende overblik kan give uvished, angst og frustrationer. 

For nogen kan det også betyde, at man glemmer aftaler hos lægen eller at man helt fravælger vigtige besøg. 

På Bornholms Hospital kan du få hjælp af en forløbskoordinator, som kan hjælpe dig med at holde overblik og vejlede dig om hvordan du fremover selv kan bevare overblikket. 

Du kan få støtte og hjælp til at få koordineret dine besøg, så de passer ind i din hverdag, og vejledning om hvordan du kan tilrettelægge din hverdag, når du har flere kroniske sygdomme. 

Forløbskoordinatoren har indsigt i hvilke spørgsmål og bekymringer der kan fylde, når man har flere forskellige sygdomme og skal have en dagligdag til at fungere. 

Forløbskoordinatoren er uddannet sygeplejerske og har erfaring med at have kontakt til patienter og deres pårørende samt med at koordinere patientforløb. 

Kontakt til flere ambulatorier og/eller hospitaler

Som patient med mere end to kroniske sygdomme og hyppige kontakter til hospitalet, kan det for nogle være svært at holde overblik over undersøgelserne. 

Her kan du få hjælp af forløbskoordinatoren til at få overblik over undersøgelserne. Forløbskoordinatoren hjælper dig også med hvordan du fremover kan holde overblikket over undersøgelserne

Hvad kan du få hjælp til

  • En samtale, hvor vi finder ud af hvilken hjælp du har brug for, gerne i fællesskab med dine pårørende. 
  • Hjælp til at koordinere dine aftaler på hospitalet og i et vist omfang også dine aftaler med kommune og egen læge. 
  • Hjælp til at koordinere, hvis der er flere hospitalsafdelinger involveret i dit forløb. 
  • Rådgivning i forhold til håndtering af dit samlede sygdomsforløb
  • Hjælp til at formidle kontakt til f.eks. diætist, socialrådgiver mv. 
  • Støtte til håndtering af sorg/krise
  • Brobygning til diverse støttetilbud

Hvem kan få støtte til et liv med to eller flere kroniske sygdomme? 

Hvis du har to eller flere kroniske sygdomme og oplever at du har svært ved at håndtere dit samlede sygdomsforløb, er du velkommen til at kontakte os og høre, hvad vi kan hjælpe dig med. 

Kontakt 

Ulla Rasmussen
Forløbskoordinator og Sygeplejerske

Telefon: 38 67 11 21
træffes bedst: mandag til torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-11.

Bornholms Hospital
Afdeling for Medicinske Sygdomme
Ullasvej 8, 3700 Rønne

Redaktør