Pleje og behandling af topkateter (suprapubisk kateter)

Denne vejledning henvender sig til hjemmeplejen og praktiserende læger

Vejledning til hjemmesygeplejersker og praktiserende læger.

Formål med topkateter

formålet med et topkatater er at sikre frit urinafløb fra blæren.

Kateteret er anlagt i lokalbedøvelse gennem et lille snit i huden over skambenet. For at holde kateteret på plads i blæren, er der fyldt Glycerin i katerterballonen.

I nogle tilfælde der sat en enkelt sutur i huden som skal fjernes efter ca. 10 dage.

Forbinding:

De første dage efter anlæggelse kan der forekomme blodig sivning fra indstiksstedet der nødvendiggør hyppige tilsyn og skiftning. 

Efter 1-2 uger er forbinding ikke længere nødvendig, med mindre der er sekretion fra indstiksstedet.

Indstiksstedet skal fortsat observeres for infektion.

Kateterventil:

Det forudsættes at patienten selv kan administrere at åbne og lukke for ventilen. Der skal åbnes ved vandladningstrang eller minimum hver 3 - 4 time.

Hvis blæren er lille og/eller overaktiv, vil der være risiko for urinlækage.

Problemer ved kateterskift:

Kateteret sidder fast og er svært at få ud:

  • Sikr at ballon er helt tømt, lad sprøjten sidde i uden stempel.
  • Hjælp patienten til at slappe godt af.
  • Drej kateteret rundt og træk til stille og roligt

Det nye kateter kan ikke føres gennem fistelkanalen:

  • Kom ekstra gel i kanalen
  • Forsøg med et kateter i mindre størrelse

Forebyg unødvendig kateter-seponering:

  • Check og efter fyld ballonen hver 6.uge hvis der bruges Glycerinopløsning
  • Fiksér kateteret godt

 

Normalt skiftes kateteret hver 3. måned, men der kan være individuelle forhold, der gør at det må skiftes hyppigere.

Det første skift foregår i Ambulatorie 2, Opgang D på Bornholms Hospital. Herefter kan skiftningerne varetages af hjemmesygeplejerske eller praktiserende læge.

Der er anlagt: 

 

Dato ___________________

Katetertype _____________

Størrelse _____________

Antal ml i ballon ________

Redaktør