Opsamling af urin i et døgn

Urinprøven benyttes til at udelukke eller bekræfte sygdom

Kort om undersøgelsen

Du skal opsamle din urin gennem et døgn og aflevere den i Prøvetagningen, Opgang C sammen med et udfyldt skema (se længere nede).

Sådan gør du

Du skal opsamle din urin gennem et helt døgn ved at tisse i en dunk.

Dag 1

Første morgen lader du vandet i toilettet – altså ikke i dunken.

Notér på dunken dato og tidspunkt for, hvornår du lader vandet i toilettet. Dette er starttidspunktet for opsamlingen. Du skal nu du opsamle al urin de næste 24 timer i dunken, dvs. hele dagen, aftenen og natten.

Dag 2

Næste morgen, på samme tidspunkt som starttidspunktet, lader du vandet i dunken. Dette er sluttidspunktet, som du også skriver på dunken.

Det er vigtigt, at start og sluttidspunkt er det samme. Vær derfor omhyggelig med at tisse i dunken på nøjagtig det samme tidspunkt, som du startede opsamlingen dagen før.

Hvis der sker et uheld undervejs eller du glemmer at tisse i dunken, skal du smide al urinen ud og begynde forfra.

Ved nogle undersøgelser er der tilsat lidt saltsyre i dunken for at holde urinen sur. Hvis du har fået en dunk med saltsyre og du bliver nødt til at starte forfra, er det nødvendigt, at du får en ny dunk. Her kan du altså ikke genbruge dunken.

Under opsamlingen skal dunken opbevares så køligt som mulig – gerne i køleskab.

Aflevér dunken i Prøvetagningen

Den opsamlede urin kan afleveres i Prøvetagningen i åbningstiden, eller hos den læge eller afdeling, der har bestilt undersøgelsen.

Opsamlingsdunke kan afhentes på centrallaboratoriet, eller hos den afdeling, der har bestilt prøven.

Udfyld felterne

Udfyld nedenstående og aflevér denne side sammen med urinprøven.

Dit CPR-nummer: __________________________________________

Dit navn: ___________________________________________________

Startdato:___________________        Starttidspunkt (Dag 1):_______________________

Slutdato:____________________        Sluttidspunkt: (Dag 2):________________________

Svar på undersøgelsen

Din urin undersøges i laboratoriet og svaret på undersøgelsen sender vi til den henvisende læge. Du kan forvente at få svar på undersøgelsen i løbet af et par dage hos den henvisende læge. Ved specielle prøver kan det vare lidt længere.

Redaktør